Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Informacje: Przetarg na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
Wysłano dnia 25-07-2006 o godz. 13:42:34
Temat: SIWZ
SIWZ
TI. 341- 29/06

Sułkowice, 2006-07-25

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przedmiot zamówienia: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Sułkowicach przy ul. Szkolnej 9.1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Sułkowice
Rynek 1
32-440 Sułkowice
www.sulkowice.pl
E-mail inwestycje@sulkowice.pl
Godziny urzędowania 8:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego pok. nr 16 I piętro lub za zaliczeniem pocztowym (koszt przesyłki) W wersji papierowej cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest odpłatne: 10 zł słownie : dziesięć złotych. W wersji elektronicznej udostępniona na stronie internetowej www.sulkowice.pl

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Sułkowicach przy ul. Szkolnej 9. Podjazd o konstrukcji stalowej, pomosty i spoczniki wypełnione kratą Wema lub równoważną osadzony na fundamentach żellbetowych

CPV 45220000 -5
CPV 45120000 -4
CPV 45442200 -9

Nie ma możliwości składania oferty częściowej

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 10 październik 2006rok

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Wykonawca musi spełniać wymogi określone w art.22 ust.1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponadto spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
cena 100

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Gmina Sułkowice
Rynek 1
32-440 Sułkowice
pokój nr 1

do dnia 2006-08-08 do godz. 9:00

11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2006-09-07

Gmina Sułkowice

Pełna treść SIWZ w formacie pdf: 
Pokrewne linki
· Więcej o SIWZ
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o SIWZ:
Przetarg na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.12 sekund