Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Rada Miejska: XL sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach
Wysłano dnia 23-11-2009 o godz. 14:38:06
Temat: Rada Gminy Sułkowice
Rada Gminy Sułkowice

K O M U N I K A T


Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XL sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:


 26 listopada (czwartek) 2009 r. w budynku dawnej szkoły podstawowej o godz. 15.00
 (Sułkowice, Rynek 6) 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 7. Uzupełnienie informacji Burmistrza Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników.
 8. Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2009.
 9. Podsumowanie działalności dotyczącej programów pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych.
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2008/2009.
 11. Sprawy organizacyjne – podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały budżetowej Gminy Sułkowice na 2009 rok;
  2. zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2010;
  3. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości na terenie Gminy Sułkowice;
  4. przyjęcia na rok 2010 programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sułkowice w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy;
  5. przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz innym Uzależnieniom w Gminie Sułkowice na rok 2010; 
  6. zasad i trybu korzystania z przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice;
  7. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Harbutowice;
  8. nabycia na własność Gminy Sułkowice nieruchomości gruntowej położonej w Sułkowicach pod usytuowanie komory redukcji ciśnień komunalnej sieci wodociągowej;
  9. nabycia udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w Sułkowicach, stanowiącej drogę.
 12. Interpelacje i wnioski Radnych – odpowiedzi.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.


 
Pokrewne linki
· Więcej o Rada Gminy Sułkowice
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Rada Gminy Sułkowice:
Zaproszenie na V sesję Rady Miejskiej w Sułkowicach


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.10 sekund