Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Rada Miejska: XXXIX sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach
Wysłano dnia 27-10-2009 o godz. 09:38:52
Temat: Rada Gminy Sułkowice
Rada Gminy Sułkowice

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXXIX sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

29 października (czwartek) 2009 r. w budynku dawnej szkoły podstawowej o godz. 15.00  (Sułkowice, Rynek 6)Pocrządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych.
 8. Informacja Burmistrza Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników.
 9. Sport i rekreacja – informacja na temat działalności klubów sportowych.
 10. Zadania Gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 11. Sprawy organizacyjne – podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały budżetowej Gminy Sułkowice na 2009 rok;
  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  3. przystąpienia Gminy Sułkowice do realizacji projektu „Aktywni razem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej;
  4. przystąpienia Gminy Sułkowice do realizacji projektu „Krok w lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  5. przystąpienia Gminy Sułkowice do realizacji projektu „Kreatywna Społeczność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji;
  6. ustalenia kierunków działania dotyczących przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach w spółkę prawa handlowego;
  7. przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Harbutowice, Gmina Sułkowice;
  8. nabycia na własność Gminy Sułkowice nieruchomości gruntowej położonej w Biertowicach;
  9. przyznania Nagród Samorządowych Rady Miejskiej w Sułkowicach.
 12. Interpelacje i wnioski Radnych – odpowiedzi.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad sesji.
Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.


 
Pokrewne linki
· Więcej o Rada Gminy Sułkowice
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Rada Gminy Sułkowice:
Zaproszenie na V sesję Rady Miejskiej w Sułkowicach


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 1
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.11 sekund