Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Oświata: Uchwała Nr XXX/230/09 w sprawie założenia Gimnazjum w Rudniku
Wysłano dnia 07-09-2009 o godz. 11:28:03
Temat: Oświata - uchwały Rady Miejskiej
Oświata - uchwały Rady Miejskiej

Uchwała Nr XXX/230/09
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 24 lutego 2009 r.


w sprawie założenia Gimnazjum w Rudniku. 
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 1, art. 58 ust. 1,2,6 ustawy z dnia 07 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) –

Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:

§1.

1.Zakłada się z dniem 01 września 2009 r. Publiczne Gimnazjum w Rudniku zwane dalej „szkołą”.
2.Akt założycielski stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Obwód szkoły obejmuje Sołectwo Rudnik.

§3.

Gimnazjum w Rudniku mieści się w budynku szkoły podstawowej.

§4.

Nadaje się statut Gimnazjum w Rudniku w brzmieniu Załącznika  Nr 2 do uchwały.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Socha


Załącznik nr 1 - Akt Założycielski Szkoły Publicznej

Załącznik nr 2 - Statut Gimnazjum w Rudniku

 
Pokrewne linki
· Więcej o Oświata - uchwały Rady Miejskiej
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Oświata - uchwały Rady Miejskiej:
Uchwała Nr IX/57/07 regulamin gospodarowania środkami finansowymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli...


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.10 sekund