Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Informacje: W Harbutowicach o odnowie i rozwoju.
Wysłano dnia 24-08-2009 o godz. 11:40:21
Temat: Lokalna Grupa Działania - aktualności
Lokalna Grupa Działania - aktualności

Planowanie odnowy miejscowości.

       W dniu 20 sierpnia, w Strażnicy OSP w Harbutowicach odbyły się warsztaty strategiczne rozpoczynające opracowanie Planu Odnowy Miejscowości Harbutowice. W warsztatach uczestniczyli radni z Harbutowic, przedstawiciele działających na terenie Sołectwa organizacji OSP, Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń, LGD „Między Dalinem i Gościbią”, SWON Kolonia. W warsztatach uczestniczyli również: ks. proboszcz Zbigniew Nowak, burmistrz Piotr Pułka i zastępca burmistrza Rozalia Oliwa. Moderatorem spotkania była pani Małgorzata Rudnicka, ekspert planowania strategicznego.


       W trakcie spotkania, po krótkim wprowadzeniu eksperckim, uczestnicy spotkania dokonali inwentaryzacji najważniejszych walorów Harbutowic: przyrodniczych, kulturowych i społecznych. Przeprowadzili analizę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, jakie należy uwzględnić w planowaniu wielostronnego rozwoju miejscowości. W ostatniej części warsztatów sformułowano postulaty inwestycyjne oraz propozycje innych projektów zmierzających do aktywizacji społecznej i gospodarczej Harbutowic. Uczestnicy warsztatów byli zgodni co do priorytetowego znaczenia projektów zmierzających do rozwoju miejscowości w kierunku turystyczno – rekreacyjnym. Koniecznym jest uporządkowanie obiektów w sąsiedztwie szkoły i domu strażaka – gdzie tworzy się centrum Harbutowic.
       Plonem warsztatów są założenia do Planu Odnowy Miejscowości Harbutowice, dokumentu wymaganego jako obowiązkowy załącznik do wniosków o dofinansowanie unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Plan ten, zgodnie z założonym harmonogramem, zostanie zredagowany i przedstawiony już we wrześniu do oceny i akceptacji Zebrania Wiejskiego w Harbutowicach, a następnie do zatwierdzenia przez Radę Miejską w Sułkowicach. Priorytetowe zadania przyjęte do tego planu zostaną przygotowane do realizacji, co pozwoli na opracowanie wniosków o dofinansowanie i ich złożenie w najbliższych konkursach ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski oraz przez naszą Lokalną Grupę Działania.

(A.G.)

 
Pokrewne linki
· Więcej o Lokalna Grupa Działania - aktualności
· Napisane przez kuba


Najczęściej czytany artykuł o Lokalna Grupa Działania - aktualności:
Lokalna Grupa Działania Między Dalinem i Gościbią


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.10 sekund