Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Rada Miejska: XXXVI sesja Rady Miejskiej
Wysłano dnia 07-07-2009 o godz. 09:20:19
Temat: Rada Gminy Sułkowice
Rada Gminy Sułkowice

K O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXXVI sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

9 lipca (czwartek) 2009 r. w budynku dawnej szkoły podstawowej o godz. 8:00 (Sułkowice, Rynek 6)

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
7. Informacja o bilansie skonsolidowanym Gminy Sułkowice sporządzonym na dzień 31. 12. 2008 r.  
8. Sprawy organizacyjne – podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Uchwały budżetowej Gminy Sułkowice na 2009 r.;
2) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr K 1986 (ul. Sportowa) w miejscowości Sułkowice;
3) dokonania podziału samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury z siedzibą w Sułkowicach oraz utworzenia Ośrodka Kultury w Sułkowicach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sułkowicach;
4) wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej z Powiatem Myślenickim na wspólną realizację projektu „E-Powiat – budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, wsparciem dla administracji publicznej w powiecie myślenickim poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”;
5) upoważnienia Burmistrza Gminy Sułkowice do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach”, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 6.1 Schemat A;  
6) zmian dotyczących szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat;
7) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzywaczka;
8) ustanowienia służebności w postaci przejazdu i przechodu na gruncie stanowiącym własność Gminy Sułkowice;        
       9.     Interpelacje i wnioski Radnych – odpowiedzi.
       10.   Wolne wnioski.
       11.   Zamknięcie obrad sesji.


 
Pokrewne linki
· Więcej o Rada Gminy Sułkowice
· Napisane przez kuba


Najczęściej czytany artykuł o Rada Gminy Sułkowice:
Zaproszenie na V sesję Rady Miejskiej w Sułkowicach


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.12 sekund