Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Informacje: Obwieszczenie GP.7624-2/09 o wszczęciu postępowania
Wysłano dnia 12-06-2009 o godz. 14:14:17
Temat: Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Obwieszczenie GP.7624-2/09 o wszczęciu postępowania
 „Budowa zbiornika wodnego w Sułkowicach. Budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach wraz z odcinkową regulacją potoku Gościbia.”


Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
„Budowa zbiornika wodnego w Sułkowicach. Budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach wraz z odcinkową regulacją potoku Gościbia”



Sułkowice, dnia 12.06.2009 r.

GP.7624-2/09
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 
 Zgodnie z art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami) art. 33, ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam;
że w dniu 10.06.2009 r. na wniosek:

Inwestora:  Gmina Sułkowice; 32-400 Sułkowice, Rynek 1

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
 
„Budowa zbiornika wodnego w Sułkowicach.
Budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach
wraz z odcinkową regulacją potoku Gościbia”

na działkach nr 1641, 1766, 1769, 2072/1, 2076/1, 2076/2, 2084/1, 2085, 2086, 2087, 2088/2, 2089/2, 2093/2, 2094/1, 2094/3, 2095/1, 2096/1, 2148, 2149, 2150, 2151, 2158, 2159/2, 2159/3, 2160/1 położonych w  Sułkowicach, gmina Sułkowice.

Zgodnie z art. 75, ust. 1 pkt 4, art. 64, art. 77, ust. 1 art. 78, ust. 1, art. 156 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje Burmistrz Gminy Sułkowice po uzgodnieniu z następującymi organami: Starostą Myślenickim i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Myślenicach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożoną przy wniosku dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania, tj:
8:00 - 16:00 w poniedziałki
8:00 - 14:00 od wtorku do piątku


 
Pokrewne linki
· Więcej o Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych:
Decyzja GP.7624-4/07


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku



PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.13 sekund