Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Aktualności: Decyzja GP.7624-1/09 - Budowa drogi
Wysłano dnia 22-05-2009 o godz. 10:28:57
Temat: Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Decyzja GP.7624-1/09
„Budowia drogi serwisowej oraz zjazdu z drogi krajowej nr 52 Bielsko Biała – Głogoczów do działek nr 137, 138, 139 położonych w miejscowości Krzywaczka

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
„Budowie drogi serwisowej oraz zjazdu z drogi krajowej nr 52 Bielsko Biała – Głogoczów do działek nr 137, 138, 139 położonych w miejscowości Krzywaczka dla potrzeb obsługi komunikacyjnej projektowanego składu materiałów budowlanych, budynku biurowego, sklepu, hali magazynowej, parkingu”
planowanego na działkach nr 131/2, 132/2, 133/2, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 128 / droga gminna /, 75/1 / droga krajowa / położonych w Krzywaczce, gmina Sułkowice, działki przyległe do inwestycji nr 131/1, 132/1, 133/1, 143 położone w KrzywaczceOBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIĘWZIECIA

       Na podstawie art. 49 i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz stosownie do art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) została wydana decyzja Burmistrza Gminy Sułkowice znak: GP.7624-1/09 z dnia 12.05.2009 r. ustalająca środowiskowe uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
       „Budowie drogi serwisowej oraz zjazdu z drogi krajowej nr 52 Bielsko Biała – Głogoczów do działek nr 137, 138, 139 położonych w miejscowości Krzywaczka dla potrzeb obsługi komunikacyjnej projektowanego składu materiałów budowlanych, budynku biurowego, sklepu, hali magazynowej, parkingu” planowanego na działkach nr 131/2, 132/2, 133/2, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 128 / droga gminna /, 75/1 / droga krajowa / położonych w Krzywaczce, gmina Sułkowice,
działki przyległe do inwestycji nr 131/1, 132/1, 133/1, 143 położone w Krzywaczce
Inwestor:
- Pacyga Krzysztof i Halina 34-232 Lachowice 77 ;
- Rzepińsko Wojciech i Jadwiga 32-442 Krzywaczka 295
- Napora Maria i Józef 32-442 Krzywaczka 22
- Przedsiębiorstwo Budowlane „MAXBUD” Ryszard Maślanka
30- 349 Kraków, ul. Miłkowskiego 3/301
Pełnomocnik Inwestora:  
- Ryszarda Maślanka; Przedsiębiorstwo Budowlane „MAXBUD”
30- 349 Kraków, ul. Miłkowskiego 3/301


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach – Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w godzinach urzędowania tj.
8.00 – 17.00 w poniedziałki
8.00 – 14.00 od wtorku do piątku
i wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Od decyzji, o której mowa przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10 30- 048 Kraków, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice, 32-440 Sułkowice, Rynek 1


Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


 
Pokrewne linki
· Więcej o Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
· Napisane przez kuba


Najczęściej czytany artykuł o Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych:
Decyzja GP.7624-4/07


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.11 sekund