Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Informacje: Postanowienie GP.7624-1/09 - budowa drogi
Wysłano dnia 30-04-2009 o godz. 12:57:35
Temat: Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Postanowienie GP.7624-1/09
 „Budowie drogi serwisowej oraz zjazdu z drogi krajowej nr 52 Bielsko Biała – Głogoczów do działek nr 137, 138, 139 położonych w miejscowości Krzywaczka.

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia :
„Budowie drogi serwisowej oraz zjazdu z drogi krajowej nr 52 Bielsko Biała – Głogoczów do działek nr 137, 138, 139 położonych w miejscowości Krzywaczka dla potrzeb obsługi komunikacyjnej projektowanego składu materiałów budowlanych, budynku biurowego, sklepu, hali magazynowej, parkingu.”
planowanego na działkach nr 131/2, 132/2, 133/2, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 128 / droga gminna /, 75/1 / droga krajowa / położonych w Krzywaczce, gmina Sułkowice,
działki przyległe do inwestycji nr 131/1, 132/1, 133/1, 143 położone w Krzywaczce;
Sułkowice, dnia 27.04.2009 r.

Postanowienie

 

       Na podstawie. art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatu Myślenickiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach.

postanawiam:
 
stwierdzić brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Budowie drogi serwisowej oraz zjazdu z drogi krajowej nr 52 Bielsko Biała – Głogoczów do działek nr 137, 138, 139 położonych w miejscowości Krzywaczka dla potrzeb obsługi komunikacyjnej projektowanego składu materiałów budowlanych, budynku biurowego, sklepu, hali magazynowej, parkingu” planowanego na działkach nr 131/2, 132/2, 133/2, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 128 / droga gminna /, 75/1 / droga krajowa / położonych w Krzywaczce, gmina Sułkowice, działki przyległe do inwestycji nr 131/1, 132/1, 133/1, 143 położone w Krzywaczce;
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz.2573 z późn. zm./ „drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego dróg”
stosownie do wszczętego w dniu 13.03.2009 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Pana Ryszarda Maślanka; Przedsiębiorstwo Budowlane „MAXBUD” 30- 349 Kraków, ul. Miłkowskiego 3/301 - pełnomocnik Inwestora:
- Pacyga Krzysztof i Halina 34-232 Lachowice 77 ;
- Rzepińsko Wojciech i Jadwiga 32-442 Krzywaczka 295
- Napora Maria i Józef 32-442 Krzywaczka 22
- Przedsiębiorstwo Budowlane „MAXBUD” Ryszard Maślanka 30- 349 Kraków, ul. Miłkowskiego 3/301
z dnia 13.03.2009 r.

Uzasadnienie

       Zgodnie z kompetencją wynikającą z Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, opiną sanitarną znak: PSE.NZ-420/55/09 z dnia 09.04.2009 r. (data wpływu 23.04.2009 r.) wyraził opinię iż przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Myślenicach pismem znak: OS.IV.0718/ 37 / 09 z dnia 27 marca 2009 r. (data wpływu 23.04.2009 r.) poinformował, że realizacja w/w przedsięwzięcia nie wymaga opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko.


Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.


 
Pokrewne linki
· Więcej o Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych:
Decyzja GP.7624-4/07


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 1
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Associated Topics

Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.11 sekund