Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Informacje: Decyzja GP.7624-6/08 - Rozbudowa oczyszczalni
Wysłano dnia 30-04-2009 o godz. 12:42:51
Temat: Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych

Decyzja GP.7624-6/08
„Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach, gm. Sułkowice na terenie dz. nr ew. 9/11, 20/1, 20/2, 21/1 i 21/2 obręb Biertowice”

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
„Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach, gm. Sułkowice na terenie dz. nr ew. 9/11, 20/1, 20/2, 21/1 i 21/2 obręb Biertowice”
na działkach położonych w Biertowicach gmina Sułkowice.
Inwestycja nie będzie oddziaływać na inne niż w/w działkiOBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIĘWZIECIA

Na podstawie art. 49 i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz Stosownie do art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 została wydana decyzja Burmistrza Gminy Sułkowice znak: GP.7624-6/09 z dnia 21.04.2009r. ustalająca środowiskowe uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

„Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach, gm. Sułkowice na terenie dz. nr ew. 9/11, 20/1, 20/2, 21/1 i 21/2 obręb Biertowice”

na działkach położonych w Biertowicach gmina Sułkowice.
Inwestycja nie będzie oddziaływać na inne niż w/w działki
Inwestor: Gmina Sułkowice; 32-400 Sułkowice, Rynek 1
Pełnomocnik: mgr inż. Jolanta Mucha; 30- 653 Kraków, ul. Kordiana 52/35

Z treścią decyzji oraz z dokumentają sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach – Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w godzinach urzędowania tj.
8.00 – 17.00 w poniedziałki
8.00 – 14.00 od wtorku do piątku
i wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od decyzji, o której mowa przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10 30- 048 Kraków, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice, 32-440 Sułkowice, Rynek 1
Decyzje uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia tj od dnia 30.04.2009 r.


 
Pokrewne linki
· Więcej o Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych:
Decyzja GP.7624-4/07


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Associated Topics

Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.11 sekund