Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Rada Miejska: XXXI sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach
Wysłano dnia 23-03-2009 o godz. 15:45:18
Temat: Rada Gminy Sułkowice
Rada Gminy Sułkowice

K O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXXI sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

26 marca (czwartek) 2009 r. o godz. 14.00 w budynku dawnej szkoły podstawowej w Sułkowicach
(Sułkowice, Rynek 6)


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sułkowice za okres 2007– 2008.
 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w 2008 r.
 9. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w 2008 r.
 10. Działalność Świetlicy Środowiskowej w 2008 r.
 11. Sprawy organizacyjne – podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały budżetowej Gminy Sułkowice na 2009 rok;
  2. zaciągnięcia oprocentowanej pożyczki do wysokości 2 808 300 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
  3. zabezpieczenia w formie weksla in blanco dofinansowania zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole  Podstawowej w Sułkowicach;
  4. przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Krzywaczka;
  5. przystąpienia Gminy Sułkowice do konkursu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007 – 2013 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”;
  6. regulaminu wynagradzania określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Sułkowice;
  7. przyjęcia „Programu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Sułkowice na lata 2009 – 2011”;
  8. określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat;
  9. nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Biertowicach;
  10. nabycia na własność Gminy Sułkowice nieruchomości gruntowej położonej w Harbutowicach;
  11. nabycia udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w Sułkowicach, stanowiącej drogę;
  12. udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Gminy Sułkowice do zawarcia porozumienia w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
 12. Interpelacje i wnioski Radnych – odpowiedzi.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad sesji.
Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.


 
Pokrewne linki
· Więcej o Rada Gminy Sułkowice
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Rada Gminy Sułkowice:
Zaproszenie na V sesję Rady Miejskiej w Sułkowicach


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.11 sekund