Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Rada Miejska: XXVIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach
Wysłano dnia 24-12-2008 o godz. 09:41:41
Temat: Rada Gminy Sułkowice
Rada Gminy Sułkowice
K O M U N I K A T


Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXVIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:30 grudnia (wtorek) 2008 r. o godz. 9.00 w budynku dawnej szkoły podstawowej

 (Sułkowice, Rynek 6)


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
  a)    uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej oraz przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2009.
 6. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 7. Sprawy organizacyjne – podjęcie uchwał w sprawie:
  a)    ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2008
  b)    uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
  c)    zaciągnięcia oprocentowanej pożyczki do wysokości 5.076.580 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
  d)    zaciągnięcia oprocentowanego kredytu długoterminowego do wysokości 500.000 zł
  e)    przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Sułkowice na lata 2009 – 2015
  f)    przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sułkowice
  g)    przystąpienia Gminy Sułkowice do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  h)    zmiany uchwały Nr XIII/95/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata
  i)    zmiany uchwały Nr XXVII/210/08 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wypłaty i wysokości ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, wypłacanego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych 
  j)    sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego własność Gminy Sułkowice.
 8. Interpelacje i wnioski Radnych – odpowiedzi.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad sesji.


Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.

 
Pokrewne linki
· Więcej o Rada Gminy Sułkowice
· Napisane przez Darek


Najczęściej czytany artykuł o Rada Gminy Sułkowice:
Zaproszenie na V sesję Rady Miejskiej w Sułkowicach


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Associated Topics

Rada Gminy Sułkowice


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.11 sekund