Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Oświata: 30-LECIE PRZEDSZKOLA NR 3 W SUŁKOWICACH
Wysłano dnia 09-12-2008 o godz. 12:49:48
Temat: Aktualności z przedszkoli
Aktualności z przedszkoli
Do roku 1978 w Sułkowicach były dwa przedszkola: jedno koło rynku, drugie w pomieszczeniach FN „Kuźnia”. Przedszkola te nie zaspokajały potrzeb środowiska w objęciu dzieci wychowaniem przedszkolnym, zwłaszcza 6-ciolatków. 
Górna część Sułkowic – ulice Kowalska, Na Węgry, Starowiejska, Partyzantów oraz Harbutowice od Tablic nie mogła liczyć na to, aby ich dzieci mogły uczęszczać do przedszkola ze względu na brak miejsc, jak również na pokonywanie prawie 3 km odległości. Należy pamiętać, że nie było wtedy tyle samochodów co dziś, a komunikacja PKS kiepska.

Gminny Dyrektor Szkół Stanisław Szybowski, człowiek ogromnie zasłużony dla Sułkowic i całej gminy, starał się objąć wychowaniem przedszkolnym jak najwięcej dzieci. Chodziło o stworzenie warunków równego startu do podjęcia nauki w szkole, zwłaszcza 6-ciolatkom. Ognisko przedszkolne przy szkole w rynku przygotowywało w niewielkim stopniu dzieci z górnej części Sułkowic do podjęcia przyszłych obowiązków szkolnych – działało dwa razy w tygodniu po 2-3 godziny.

Coraz bardziej nasilała się potrzeba zaistnienia trzeciego przedszkola. Na większą inwestycję nie było pieniędzy. Wtedy nadarzyła się okazja: Władysław Biela chciał sprzedać połowę „bliźniaka”, który wybudował ze swym bratem Janem. Budynek ten został zakupiony i poczyniono prace adaptacyjne dla potrzeb przedszkola. Funkcję Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Sułkowicach powierzono mi od lipca 1978 roku. Wcześniej przez 11 lat pracowałam w przedszkolu nr 2 w „Kuźni”.

W sierpniu zostały zatrudnione nauczycielka i personel administracyjno-obsługowy. Od lipca zaczęła się ciągła praca, której celem było uruchomienie placówki od września. Trudności było wiele: sytuacja gospodarcza w kraju, brak funduszy na wyposażenie. W pracach wykończeniowych i gospodarczych pomagali mi rodzice zapisanych do przedszkola dzieci (przygotowanie drewna na opał, składowanie węgla, koksu...) oraz mój mąż, który przywoził co trzeba było, pomagał w urządzaniu sal dla dzieci.

4 września 1978 roku przedszkole nr 3 rozpoczęło działalność. Udało się w ciągu dwóch miesięcy wykonać ogrom prac, pomimo wielu trudności. Oficjalne otwarcie placówki nastąpiło w październiku.
Początkowo przez 1 rok przedszkole funkcjonowało jako jedno oddziałowe, ale już w 1979 roku ze względu na ogromne potrzeby środowiska pracowało jako dwu oddziałowe i tak jest do dziś. Placówka nie posiadała placu zabaw dla dzieci, ale i to udało mi się szybko załatwić. Przychylni przedszkolu gospodarze odsprzedali przylegające grunty do działki przedszkolnej. Urządziliśmy skromny plac zabaw, następnie pozyskałam środki od Zarządu FN „Kuźnia” na zakup urządzeń ogrodowych dla dzieci.

Praca w PS nr 3 dawała mi wiele satysfakcji dzięki wspaniałym nauczycielkom, które z wielkim oddaniem pracowały dla dobra dzieci, a były to: Zofia Matulska, Zofia Kowalcze, Alicja Temple, Jolanta Szklarczyk, Elżbieta Bochenek i te, które krócej pracowały lub w zastępstwie, m.in. Jolanta Profic, Teresa Światłoń Maria Światłoń. Dwie z wyżej wymienionych nauczycielek pełnią dzisiaj funkcję dyrektorów przedszkoli.

Bardzo oddanym i sumienny był personel administracyjno-obsługowy, który dbał o czystość, odpowiednie żywienie dzieci i pomoc w pracy wychowawczo-dydaktycznej. Były to: Stefania Galus, Krystyna Ślusarz, Stanisława Chodnik, Anna Biela, Lucyna Pułka, Stanisława Pieronkiewicz, Janina Śmiłek i Maria Jaśkowiec.
Podczas przeprowadzanych wizytacji i kontroli placówki zawsze uzyskiwałyśmy wysokie oceny. Przedszkole nr 3 w Sułkowicach w swojej pracy wychowawczo-dydaktycznej duży nacisk kładło na współpracę z rodzicami i środowiskiem, a ta układała się bardzo dobrze. Rodzice brali czynny udział w życiu przedszkola. Organizowano uroczystości taki jak Dzień Matki, Babci, Dzień Dziecka.

Bieżąca działalność przedszkola i wszelkie informacje dla rodziców były widoczne w „Kąciku dla rodziców” znajdującym się w szatni. Tam też rodzice mogli oglądać prace plastyczne dzieci. W przedszkolu gościli policjanci, leśnicy, strażacy, lekarze i pielęgniarki. Przyjeżdżały objazdowe teatrzyki kukiełkowe ze swoimi przedstawieniami. Dzieci poznawały najbliższe środowisko, wyjeżdżały również do Krakowa, Myślenic.

Na emeryturze jestem 11 lat. Z wielkim sentymentem wspominam pracę w PS 3 w Sułkowicach, nauczycielki i personel administracyjno-obsługowy, serdecznych i przyjaznych rodziców, słowem to całe środowisko górnej części Sułkowic, z którym się bardzo zżyłam. Z wielkim wzruszeniem wspominam byłych przedszkolaków, których wychowywałam i dbałam o prawidłowy rozwój i dobre przygotowanie do szkoły, a czyniłam to w tym przedszkolu przez 19 lat.

Halina Zawada
I Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sułkowicach

 
30-lecie przedszkola obchodzimy,
Świętujmy więc wspólnie nasze urodziny!

Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Sułkowicach 25 października br. świętowało jubileusz 30-lecia działalności. Tydzień wcześniej przedszkolaki uczestniczyły we Mszy św. odprawionej przez Ks. Biskupa Józefa Guzdka w naszym kościele parafialnym.

W uroczystości brały udział dzieci z dwóch grup wiekowych oraz goście. Władze oświatowe reprezentowała wizytator z Kuratorium Oświaty w Krakowie Małgorzata Wajda, a samorządowe zastępca burmistrza Rozalia Oliwa i wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Marta Biernat. Przybyły także dyrektorki przedszkoli i szkół w Sułkowicach oraz dyrektor ZPO w Rudniku. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele rodziców i sponsorzy. Nie zapomniano zaprosić byłej dyrektorki przedszkola Haliny Zawada, której  wspomnienia drukujemy oraz Lucyny Pułka, która niedawno przeszła na emeryturę.

Gości przywitała dyrektor przedszkola  Alicja Temple, która w skrócie przedstawiła historię i dzień dzisiejszy placówki. Wymieniła niektóre prace, przeprowadzone w tym przedszkolu przez dział remontów i inwestycji urzędu miejskiego:

 1. Wykonanie przepompowni wody opadowej.
 2. Remont szamba.
 3. Naprawa nawierzchni wokół pomieszczenia gospodarczego.
 4. Położenie kostki betonowej przed wejściem do przedszkola.
 5. Wymiana pokrycia dachowego.
 6. Wymiana rynien, blach okuciowych.
 7. Wymiana stolarki okiennej w całym budynku przedszkola.
 8. Wyłożenie podług magazynu oraz kotłowni płytkami ceramicznymi.
 9. Doprowadzenie wody do kotłowni, zakup, założenie zlewozmywaka.
 10. Wykonanie nowego ogrodzenia.

Ze środków własnych przedszkola:

 1. Wyłożenie łazienki dla dzieci flizami, podłogi płytkami antypoślizgowymi, zakup płytek.
 2. Wyflizowanie ścian w magazynie i kotłowni wokół zlewozmywaków.
 3. Zakup płytek i wyłożenie schodów i ganku od strony północnej.
 4. Wymalowanie jadalni.
 5. Wymalowanie sali do zajęć dydaktyczno-wychowawczych w oddziale „maluchów” i „straszaków” za pieniądze z rady rodziców.
 6. Coroczne remonty urządzeń ogrodowych ze środków własnych oraz ze środków rady rodziców.

Podziękowała radzie rodziców i następującym sponsorom:
A`Sados Grill-Bar – Dariusz Ziembla
Stolarstwo – Stanisław Włoch
Energodom Firma Handlowo-Usługowa
– Ryszard Moskal
Suł-Met – Kazimierz Skorut
Sklep ogólnospożywczy – Jan Pułka
Transport i handel drewnem – Leszek Latoń
Bamet – Anna i Mateusz Biela
Kowalstwo – Stanisław Trąbka
(wszystkie firmy ze Sułkowic)
Primebs Sp. z oo Kraków – Marzena Głowacka-Fujawa i Krzysztof Fujawa
Dorota Janina Mularz, Kraków

Później były gratulacje, życzenia, kwiaty i podarki. Od władz samorządowych przedszkolaki dostały słodycze, nauczycielkom zaś podarowano aparat fotograficzny.
Wreszcie mogły zaprezentować się dzieci. Z ogromnym przejęciem śpiewały, recytowały i tańczyły w barwnych strojach.Zaprezentowały nawet przedstawienie pt. Dwie mamy. Widzów zachwycił polonez brawurowo zatańczony przez sześciolatków. Na zakończenie zaśpiewały:

30 lat minęło, to piękny wiek,
30 lat i nawet jeden dzień.
Na drugie tyle teraz przygotuj się,
A może i na trzecie, któż to wie?


Za występy dzieciaki dostały wielkie brawa. Gratulujemy nauczycielkom, które przygotowały występ swych podopiecznych: Teresie Szwajdych, Marzenie Kalecie i Elżbiecie Żołnierek.

Po obiedzie uradowane dzieci poszły do domów, goście mogli również smakować liczne dania. Trzeba dodać, że w tym przedszkolu pracują w kuchni Krystyna Ślusarz, Anna Trąbka i Maria Jaśkowiec oraz jako oddziałowa Stanisława Chodnik. Panie Ślusarz i Chodnik mają 30 lat pracy.

Dyrektor Alicja Temple bardzo sobie ceni współpracę z rodzicami. To oni na uroczystość przygotowali różne słodkości (pyszne ciasta!). Warto wymienić rodziców najbardziej zaangażowanych w pracę przedszkola: Katarzyna Tyrpa, Anna Sianożeńska-Sala, Małgorzata Światłoń oraz babcię przedszkolaka Stanisławę Światłoń.

Redakcja „Klamry” dziękuje za zaproszenie na uroczystość. Życzymy Paniom Nauczycielkom i Paniom z obsługi zadowolenia ze swej pracy.

Stefan Bochenek


 
Pokrewne linki
· Więcej o Aktualności z przedszkoli
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Aktualności z przedszkoli:
30-LECIE PRZEDSZKOLA NR 3 W SUŁKOWICACH


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 5
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.13 sekund