Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Informacje: XXVI Sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach
Wysłano dnia 26-11-2008 o godz. 09:00:11
Temat: Rada Gminy Sułkowice
Rada Gminy Sułkowice
K O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXVI sesja Rady Miejskiej
 w Sułkowicach
odbędzie się w dniu:


27 listopada (czwartek) 2008 r. o godz. 14.00
 w budynku dawnej szkoły podstawowej
(Sułkowice, Rynek 6)


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 7. Uzupełnienie przez Burmistrza Gminy informacji na temat złożonych oświadczeń majątkowych pracowników.
 8. Uzupełnienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej informacji na temat złożonych oświadczeń majątkowych radnych.
 9. Przedstawienie wniosków złożonych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice.
 10. Sprawy organizacyjne – podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Uchwały budżetowej Gminy Sułkowice na 2008 rok
  • procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów  informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
  • przyjęcia na rok 2009 programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sułkowice w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomanii oraz Innych Uzależnień w Gminie Sułkowice na rok 2009.     
  • zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2009
  • ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz  wywozu nieczystości na terenie Gminy Sułkowice
  • utworzenia Straży Miejskiej w Sułkowicach
  • ustalenia kierunków działania dla Burmistrza Gminy Sułkowice dotyczących planowania przestrzennego
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach.
 11. Interpelacje i wnioski radnych – odpowiedzi.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszamy mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.


 
Pokrewne linki
· Więcej o Rada Gminy Sułkowice
· Napisane przez Darek


Najczęściej czytany artykuł o Rada Gminy Sułkowice:
Zaproszenie na V sesję Rady Miejskiej w Sułkowicach


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Associated Topics

Rada Gminy Sułkowice


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.10 sekund