Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Informacje: Beskidzka Droga Integracyjna - aktualne informacje
Wysłano dnia 24-10-2008 o godz. 11:04:31
Temat: Informacje
Informacje

Burmistrz Gminy Sułkowice
zaprasza
Mieszkańców Gminy Sułkowice

na spotkanie z projektantami 
Beskidzkiej Drogi Integracyjnej,


w dniu 5 listopada 2008 (środa) o godz. 16.30
w Szkole Podstawowej w Krzywaczce
(sala gimnastyczna)O G Ł O S Z E N I E

Konsorcjum Projektowe firm TRANSPROJEKT Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków i Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt Sp.j., działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie informuje, że w ramach opracowywanego „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego”, zamierza przeprowadzić prezentację proponowanych wariantów rozwiązań dotyczącą przedsięwzięcia pn.:

„BUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 52 na odcinku BIELSKO-BIAŁA – GŁOGOCZÓW
(BESKIDZKA DROGA INTEGRACYJNA)”

W związku z powyższym, w dniach od 23.10.2008 do 5.11.2008 w godzinach urzędowania będzie można zapoznać się z opisem inwestycji oraz planami orientacyjnymi wariantów przebiegu trasy drogi, które będą do wglądu w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach Rynek 1

Jednocześnie informujemy, że 5.11.08 o godzinie 16:30 w Szkole Podstawowej w Krzywaczce
odbędzie się spotkanie z projektantami  opracowującymi dokumentację dla ww. inwestycji.


Proponowane warianty lokalizacji przebiegu drogi, opis poszczególnych wariantów, cele i zakres inwestycji oraz uwarunkowania środowiskowe są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach
Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dot. Przedsięwzięcia, można przesłać, w formie pisemnej, w terminie do dnia 12.11.2008 r. pocztą na adres:
Pracownia Inżynierka KLOTOIDA Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt Sp.j., ul. Płk. Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków
lub przesłać faksem na nr (012) 652-93-86
bądź pocztą elektroniczną na adres: pmieszkowski@klotoida.pl z dopiskiem „Opinia o BDI”.

Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres zwrotny, uwagi, wnioski i zastrzeżenia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione w opracowywanej dokumentacji.

Na podstawie zebranego materiału zostaną sporządzone najbardziej optymalne warianty przebiegu trasy, które ponownie, jako jedyne, zostaną poddane konsultacjom społecznym.


 


 
Pokrewne linki
· Więcej o Informacje
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Informacje:
Przetarg na wynajem lokalu


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 3.4
Głosów: 5


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.11 sekund