Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Rada Miejska: XXIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach
Wysłano dnia 23-09-2008 o godz. 10:20:17
Temat: Rada Gminy Sułkowice
Rada Gminy Sułkowice
Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:


25 września (czwartek) 2008 r. o godz. 14.00
 
w budynku dawnej szkoły podstawowej
(Sułkowice, Rynek 6)Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 7. Analiza stanu rolnictwa na terenie Gminy Sułkowice.
 8. Sport i rekreacja – informacja na temat działalności klubów sportowych.
 9. Zagadnienie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Sułkowice – straż miejska.
 10. Sprawy organizacyjne – podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały budżetowej Gminy Sułkowice na 2008 r.
  2. zabezpieczenia środków w latach 2008 – 2009 na realizację zadań prowadzonych wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie w ramach programu inicjatyw samorządowych
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zadanie p. n. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 955, 956 i 957 Biertowice – Łapczyca etap I”
  4. zmiany Uchwały Nr XV/111/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomanii oraz innych uzależnień w Gminie Sułkowice na rok 2008
  5. Regulaminu określającego zasady podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Sułkowice jest organem prowadzącym
  6. przystąpienia Gminy Sułkowice do Lokalnej Grupy Działania „Miedzy Dalinem i Gościbią”
  7. zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach
  8. przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Sułkowice na lata 2008 – 2013”
  9. przystąpienia Gminy Sułkowice do realizacji projektu  „Na rzecz integracji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 
  10. nabycia udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w Biertowicach, stanowiącej drogę
  11. sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego własność Gminy Sułkowice
 11. Interpelacje i wnioski radnych – odpowiedzi.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

  1.  
   Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach. 
Pokrewne linki
· Więcej o Rada Gminy Sułkowice
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Rada Gminy Sułkowice:
Zaproszenie na V sesję Rady Miejskiej w Sułkowicach


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.09 sekund