Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Rada Miejska: Sesja Rady Miejskiej
Wysłano dnia 25-06-2008 o godz. 14:07:52
Temat: Rada Gminy Sułkowice
Rada Gminy Sułkowice
K O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXI sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

26 czerwca (czwartek) 2008 r. o godz. 12 00
w budynku dawnej szkoły podstawowej
(Sułkowice, Rynek 6)Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
4. Informacja na temat prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
8. Zadania placówek oświatowych – ocena pracy szkół gminnych.
9. Sprawy organizacyjne – podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia Gminy Sułkowice do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
b) zmiany Uchwały Nr XX/158/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie aplikowania Gminy Sułkowice do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.1 o środki na realizację projektu „Kompleksowa opieka przedszkolna w Gminie Sułkowice dla dzieci w wieku 3-5 lat”
c) zmiany Uchwały budżetowej Gminy Sułkowice na 2008 r.
d) zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Sułkowice za 2007 r.
e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 18274 (ul. Dolna) w miejscowości Rudnik
f) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Modernizacja odcinków dróg Wojewódzkich – odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 956 na terenie Gminy Sułkowice”
g) zaciągnięcia oprocentowanej pożyczki do wysokości 1 995 574 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
h) zaciągnięcia oprocentowanego kredytu długoterminowego do wysokości 5.001.993 zł
i) zaciągnięcia oprocentowanego kredytu długoterminowego do wysokości 2.203.475 zł
j) zaciągnięcia oprocentowanego kredytu długoterminowego do wysokości 548.012 zł
k) zaciągnięcia oprocentowanego kredytu długoterminowego do wysokości 480.000 zł
l) zaciągnięcia oprocentowanego kredytu długoterminowego do wysokości 445.966 zł
ł) sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego własność Gminy Sułkowice
m) sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego własność Gminy Sułkowice
n) nabycia udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Krzywaczce, stanowiącej istniejący szlak drożny
o) ustalenia Nagrody Samorządowej Rady Miejskiej w Sułkowicach
p) powołania doraźnej Komisji Nagród na 2008 r.
10. Interpelacje i wnioski radnych – odpowiedzi.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.


 
Pokrewne linki
· Więcej o Rada Gminy Sułkowice
· Napisane przez Darek


Najczęściej czytany artykuł o Rada Gminy Sułkowice:
Zaproszenie na V sesję Rady Miejskiej w Sułkowicach


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 1
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Associated Topics

Rada Gminy Sułkowice


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.09 sekund