Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Rada Miejska: XX sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach
Wysłano dnia 27-05-2008 o godz. 14:37:51
Temat: Rada Gminy Sułkowice
Rada Gminy Sułkowice
K O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XX sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

29 maja (czwartek) 2008 r. o godz. 15.00
w budynku dawnej szkoły podstawowej
(Sułkowice, Rynek 6)

 
Obrady XX sesji Rady Miejskiej poprzedzone będą wizytacją na składowisku odpadów (zbiórka o godz. 14 00 na składowisku odpadów).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 7. Informacja o przygotowaniu do organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 8. Analiza prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sułkowice.
 9. Sprawy organizacyjne – podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Nr XV/111/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych uzależnień w Gminie Sułkowice na rok 2008
  2. zmiany Uchwały budżetowej Gminy Sułkowice na 2008 r.
  3. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
  4. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Sułkowice
  5. zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Harbutowicach
  6. sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego własność Gminy Sułkowice.
 10. Interpelacje i wnioski radnych – odpowiedzi.
 11. Wolne wnioski.
 12.  Zamknięcie obrad sesji.

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.

 
Pokrewne linki
· Więcej o Rada Gminy Sułkowice
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Rada Gminy Sułkowice:
Zaproszenie na V sesję Rady Miejskiej w Sułkowicach


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.12 sekund