Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Aktualności: Wybór ofert na realizację zadania sfery pożytku publicznego
Wysłano dnia 09-05-2005 o godz. 17:17:17
Temat: ogłoszenia
ogłoszeniaZarządzenie Nr 18 /05
Burmistrza Gminy w Sułkowice
z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania sfery pożytku publicznego na terenie gminy Sułkowice w roku 2005 Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami ), uchwały Nr XXV/160/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Sułkowice na rok 2005, uchwały Nr XXV/162/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”, zarządzam co następuje: § 1
  1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Nr 10/05 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 4 kwietnia 2005 r., na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym – wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz dla dzieci z tzw. podwyższonego ryzyka pt. ”Radość bez alkoholu – wakacje dla wszystkich” dokonuje się wyboru oferty i powierza się wykonanie zadania Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Kolonia” w Harbutowicach. Na realizację powyższego zadania przeznacza się kwotę w wysokości 10.000.- złotych.
  2. Odrzucono ofertę Fundacji Wspierania i Rozwoju Sportowego Tańca Towarzyskiego ABAT w Myślenicach, ul. S. Jordana 4, która nie spełniała wymogów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zarządzenia 10/05 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 4 kwietnia 2005 r. (brak aktualnego odpisu z rejestru KRS, brak sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok, brak harmonogramu realizacji zadania).
§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz
mgr inż. Józef Mardaus

 
Pokrewne linki
· Więcej o ogłoszenia
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o ogłoszenia:
Program ograniczania niskiej emisji - koniec etapu zbierania ankiet


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.10 sekund