Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Aktualności: Wybrano oferty na realizację zadań sfery pożytku publicznego
Wysłano dnia 09-05-2005 o godz. 17:07:39
Temat: ogłoszenia
ogłoszeniaZarządzenie Nr 15/05
Burmistrza Gminy w Sułkowice
z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań sfery pożytku publicznego na terenie gminy Sułkowice w roku 2005 Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami ), uchwały Nr XXV/160/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Sułkowice na  rok  2005, uchwały Nr XXV/162/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2005" , zarządzam co następuje: § 1
 1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Nr 6/05 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 10 marca 2005 r., na realizację zadań publicznych z zakresu:
  1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu dokonuje się wyboru ofert i przyznaje się dotację dla:
   • KS "Gościbia" Sułkowice – Sekcja Piłki Nożnej na realizację zadania "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" w kwocie 20.000.- zł.-
   • KS "Gościbia" Sułkowice – Sekcja Piłki Ręcznej na realizację zadania "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" w kwocie 10.000.-zł.
   • UKS "Katana" Sułkowice na realizację zadania "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" w kwocie 8.000.-zł.
   • UKS "Plon" Krzywaczka na realizację zadania "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" w kwocie 4.000.-zł.
   • MKS "Zielona" Sułkowice na realizację zadania "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" w kwocie 10.000.-
   • MKS "Krak-Sport" Kick-Boxing, Boks - Sekcja Krzywaczka na realizację zadania "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" w kwocie 4.000.-zł.
   • LKS "Rudnik" w Rudniku na realizację zadania "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" w kwocie 4.000.-zł.
  2. przeciwdziałania patologiom społecznym – dokonuje się wyboru oferty i przyznaje się dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Kolonia" w Harbutowicach na realizację zadania "Spotkania konsultacyjno – integracyjne 2005" w kwocie 6.000.-zł.
§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz
mgr inż. Józef Mardaus

 
Pokrewne linki
· Więcej o ogłoszenia
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o ogłoszenia:
Program ograniczania niskiej emisji - koniec etapu zbierania ankiet


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.11 sekund