Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Środowisko: Zawiadomienie GP.7624-2/08
Wysłano dnia 14-04-2008 o godz. 11:15:45
Temat: Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowychZawiadomienie GP.7624-2/08 o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
"Budowa stacji paliw płynnych i LPG z budynkiem usługowym, zapleczem obsługi technicznej pojazdów, zjazdem publicznym i infrastrukturą techniczną"

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne i wystąpiono do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
Budowa stacji paliw płynnych i LPG z budynkiem usługowym, zapleczem obsługi technicznej pojazdów, zjazdem publicznym i infrastrukturą techniczną”
na działce numer 3/4 położonej w Rudniku, gmina Sułkowice;


 

Sułkowice, dnia 08.04.2008r


nasz znak:GP.7624-2/08

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami) oraz art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r Nr 129, poz. 902, z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a   s i ę,

że na wniosek:
Zbigniew i Lidia Dańko
32-440 Sułkowice; Osiedle Zielona 23

Pełnomocnik: Wiktor Kielan
Borzęta 405, 32-400 Myślenice

z dnia 03.04.2008r.

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
"Budowa stacji paliw płynnych i LPG z budynkiem usługowym,  zapleczem obsługi technicznej pojazdów, zjazdem publicznym i infrastrukturą techniczną"

planowanego na działce nr 3/4 położonej w Rudniku, gmina Sułkowice;


W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożonymi przy wniosku materiałami oraz wnosić uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 116
w godzinach urzędowania, tj:
8:00 - 17:00 w poniedziałki
8:00 - 14:00 od wtorku do piątku

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 
Pokrewne linki
· Więcej o Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych:
Decyzja GP.7624-4/07


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.11 sekund