Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Informacje: Zarządzenie Nr 17/2008
Wysłano dnia 07-03-2008 o godz. 15:44:26
Temat: ogłoszenia
ogłoszenia
Zarządzenie Nr  17/2008
Burmistrza Gminy w Sułkowice
z dnia 25 lutego 2008 r.

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań sfery pożytku publicznego na terenie gminy Sułkowice w roku 2008Na   podstawie  art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami ), Uchwały Nr XV/110/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia    „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na  rok 2008” , Uchwały Nr XV/111/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomanii  oraz innych uzależnień w Gminie Sułkowice na  rok  2008,   zarządzam co następuje :

§ 1

1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Nr 4/2008 Burmistrza   Gminy   Sułkowice  z  dnia 10 stycznia  2008 r., na  realizację zadań   publicznych Gminy Sułkowice przeznaczonych do powierzenia organizacjom pozarządowym , dokonuje się wyboru ofert i przyznaje dotacje :

1) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  dla:


- KS ”Gościbia” Sułkowice
 91.600.-zł.

- UKS „Katana” Sułkowice
 20.000.-zł.

- UKS „Plon” Krzywaczka
 18.000.-zł.

- MKS „Zielona” Sułkowice
 24.000.-zł.

- MKS „Krak-Sport” Sekcja Krzywaczka
 7.052.-zł.

- LKS „Rudnik”
 5.750.-zł.

- Gminny Szkolny Związek Sportowy w Sułkowicach
 18.300.-zł.

- Ochotnicza Straż Pożarna Sułkowice
 5.360.-zł.

- Ochotnicza Straż Pożarna Harbutowice

 6.160.-zł.

- Stowarzyszenie Gospodyń Sułkowice

 3.778.-zł.

  
Razem :
200.000.-zł.2) w zakresie  przeciwdziałania  patologiom  społecznym dla :

-  Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Kolonia” w Harbutowicach na realizację   zadania „Spotkania konsultacyjno – integracyjne 2008” w  kwocie  7.000.-zł. oraz  na  realizację zadania „Dni Sportu” w kwocie 2.000.-zł.


§ 2

Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją ww. zadań wyznacza się Referat Oświaty, Kultury i Rekreacji, Referat Finansowy oraz Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Pokrewne linki
· Więcej o ogłoszenia
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o ogłoszenia:
Program ograniczania niskiej emisji - koniec etapu zbierania ankiet


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.12 sekund