Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Informacje: Izba Gospodarcza w Sułkowicach
Wysłano dnia 10-03-2005 o godz. 14:34:44
Temat: Izba Gospodarcza w Sułkowicach
Izba Gospodarcza w SułkowicachZAPRASZAMY do
IZBY GOSPODARCZEJ w SUŁKOWICACH W imieniu wiodących firm-założycieli Izby Gospodarczej w Sułkowicach oraz Burmistrza Gminy Sułkowice serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców na spotkanie załozycielskie, które odbędzie się w dniu 16 marca (sroda) w Ośrodku Kultury w Sułkowicach Celem spokania będzie zainicjowanie działalności Izby Gospodarczej w Sułkowicach, której zadaniem będzie wspieranie działalnosci gospodarczej na terenie gminy W dalszej części artykułu zainteresowani dowiedzą się jakie korzyści mogą uzyskać członkowie oraz znajdą podstawowe dokumenty

Jakie korzyści płyną z zrzeszania się w IZBIE GOSPODARCZEJ ? Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego powołaną dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów. ZADANIA IZBY GOSPODARCZEJ ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI
  1. Tworzenie warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw gospodarczych członków, promowanie ich uczestnictwa w środowiskach opiniotwórczych oraz działanie na rzecz rozwoju międzyregionalnych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych.
  2. Reprezentowanie i działanie na rzecz swoich członków wobec organów administracji samorządowej i rządowej, przyczynianie się do rozwoju lokalnej oraz regionalnej infrastruktury przedsiębiorczości. Współtworzenie i współrealizacja regionalnej polityki gospodarczej.
  3. Udzielanie pomocy prawno-doradczej członkom Izby. Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, poszukiwanie możliwości wsparcia finansowego oraz udział w prowadzeniu przekształceń własnościowych i restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych.
  4. Promocję inicjatyw gospodarczych. Organizowanie wystaw, targów, konferencji, itp. … Przygotowanie i wydawanie materiałów informacyjnych, reklamowych, szkoleniowych, i innych w zależności od potrzeb działalności członków Izby. Zbieranie i opracowywanie informacji na temat sytuacji gospodarczej w regionie.
  5. Organizowanie kooperacji wśród członków Izby w zakresie handlu, usług, produkcji. . Pozyskiwanie dla członków Izby ofert: handlowych, usługowych i produkcyjnych. Tworzenie banku informacji gospodarczej oraz baz danych. Tworzenie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi grupami podejmującymi działania o podobnym charakterze, oraz właściwymi jednostkami samorządu.
  6. Tworzenie procedur i warunków do rozstrzygania sporów pomiędzy swoimi członkami na drodze postępowania polubownego i pojednawczego, a także ochrony dobrego imienia swych członków, upowszechnianie dobrych doświadczeń i rozwiązań uzyskujących najwyższą efektywność działalności gospodarczej.
  7. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w szczególności upowszechnianie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej.
  8. Popieranie, we współpracy z właściwymi organizacjami lub ośrodkami oświatowo-naukowymi, kształcenia zawodowego członków i ich pracowników z myślą o przygotowaniu do sprostaniu konkurencji. Delegowanie swoich przedstawicieli do udziału i uczestnictwa w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, zajmujących się problematyka działalności Izby lub jej członków.
  9. Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie.
  10. Ocena wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby, wydawanie, na wniosek zrzeszonych podmiotów opinii i referencji dotyczących ich działalności.
W Polsce z powodzeniem działa kilkaset Stowarzyszeń Przedsiębiorców, Izb Gospodarczych. W naszym regionie kilkadziesiąt: m.in. w Skawinie, Myślenicach, Dobczycach, Wieliczce. W gminie Sułkowice zarejestrowanych jest przeszło 800 podmiotów gospodarczych. Komitet Założycielski, wyraża nadzieję że współpraca podmiotów gospodarczych w ramach tworzonej Izby Gospodarczej przyniesie nam wszystkim wymierne korzyści, przyczyni się do rozwoju naszych firm. W imieniu Komitetu Założycielskiego

zapraszamy wszystkich przedsiębiorców na spotkanie do Ośrodka Kultury w Sułkowicach w dniu 16 marca o godz. 17-tej. Dokumenty do pobrania: Statut Izby Gospodarczej w Sułkowicach Deklaracja przystąpienia do Izby Gospodarczej w Sułkowicach

 
Pokrewne linki
· Więcej o Izba Gospodarcza w Sułkowicach
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Izba Gospodarcza w Sułkowicach:
Izba gospodarcza powstała


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 2.5
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Associated Topics

Izba Gospodarcza w Sułkowicach


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.09 sekund