Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Informacje: Zawiadomienie GP.7624-1/08
Wysłano dnia 15-02-2008 o godz. 13:12:45
Temat: Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Zawiadomienie GP.7624-1/08 o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 

 "Modernizacja obiektów inżynieryjnych na drogach wojewódzkich nr 956,957,975 z dostosowaniem do parametrów dróg wojewódzkich"

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne i wystąpiono do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

"Modernizacja obiektów inżynieryjnych na drogach wojewódzkich nr 956,957,975 z dostosowaniem do parametrów dróg wojewódzkich" dotyczącego "Przebudowa mostu na potoku Rudnik w miejscowości Biertowice, droga wojewódzka nr 956, km 1+690"

Sułkowice, dnia 14.02.2008r

nasz znak:GP.7624-1/08


ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami) oraz art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r Nr 129, poz. 902, z późniejszymi zmianami)


z a w i a d a m i a   s i ę,


że na wniosek: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

30-065 Kraków; ul Głowackiego 56


z dnia 14.02.2008r.

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

 "Modernizacja obiektów inżynieryjnych na drogach wojewódzkich nr 956,957,975 z dostosowaniem do parametrów dróg wojewódzkich" dotyczącego "Przebudowa mostu na potoku Rudnik w miejscowości Biertowice, droga wojewódzka nr 956, km 1+690"
nr 1094, 1132/4, 1133 położonych w Biertowicach, gmina Sułkowice;

nr 1, 2, 3, 9, 15 położonych w Rudniku, gmina Sułkowice


W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożonymi przy wniosku materiałami oraz wnosić uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 116

w godzinach urzędowania, tj:

8:00 - 17:00 w poniedziałki

8:00 - 14:00 od wtorku do piątku


Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.


Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 15.02.2008r.


 
Pokrewne linki
· Więcej o Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych:
Decyzja GP.7624-4/07


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.12 sekund