Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Informacje: Postanowienie GP.7624-12/07
Wysłano dnia 04-01-2008 o godz. 20:55:54
Temat: Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowychPostanowienie w sprawie zwolnienia inwestora z obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia:


"Projekt mostu na rzece Skawinka wraz z drogą dojazdową do drogi woj. nr 956 w miejscowości Biertowice gmina Sułkowice"
GP. 7624-12/07
Sułkowice 04.01.2008. r.

POSTANOWIENIE
            Działając na podstawie art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.00.98.1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.06.129.902 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Sułkowice

– postanawia –

zwolnić inwestora:
Gmina Sułkowice
siedziba: 32-440 Sułkowice, Rynek 1

z obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia:

„Projekt mostu na rzece Skawinka wraz z drogą dojazdową do drogi woj. nr 956 w miejscowości Biertowice gmina Sułkowice”

planowanego na działkach:
nr 627, 1088, 1089/2, 1090, 1091, 735/1, 733, 729, 728, 734/2, 734/1, 1167, 1069, 1068, 1067, 1066, 1065, 1064, 1063/4, 1063/3, 1062, 1059, 1040/3, 1040/4, 1070, 1056, 1057/1, 1057/2, 1058, 1048/2, 1048/3, 1047/2 położonych w Biertowicach

Uzasadnienie:
Planowane przedsięwzięcie nie należy do grupy przedsięwzięć, które zostały wymienione w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Zgodnie z art. 51 ust. 3 POŚ Urząd Miejski w Sułkowicach zasięgnął opinii co do obowiązku sporządzenia raportu u Starosty i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Organy te, postanowieniami nr OS.IV.0718/169/07 z dnia 03.12.2007, i PSE.NZ-420-/163/07 z dnia 21.12.2007r. uznały, że przedsięwzięcie polegające na budowie mostu na rzece Skawinka wraz z drogą dojazdową do drogi woj. nr 956 w miejscowości Biertowice gmina Sułkowice nie wymaga sporządzenia raportu. Mając powyższe na względzie postanowiono jak w sentencji.

            Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. J. Lea 10 za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

  1. Inwestor
  2. Wnioskodawca
  3. A/a

Do wiadomości:

  1. Starostwo Powiatowe w Myślenicach; Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
    32-400 Myślenice, ul. Reja 13
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 106

 
Pokrewne linki
· Więcej o Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych:
Decyzja GP.7624-4/07


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.11 sekund