Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Oświata: Uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych.
Wysłano dnia 02-01-2008 o godz. 12:05:35
Temat: Oświata - uchwały Rady Miejskiej
Oświata - uchwały Rady Miejskiej
Uchwała Nr XIV/98/07
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych.


            Na podstawie art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami ) Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje :


§ 1

  1. Korzystanie ze stołówek działających w szkołach samorządowych na terenie Gminy Sułkowice jest odpłatne, z zastrzeżeniem § 2.
  2. Odpłatność, o której mowa w ust.1, obejmuje koszt surowców użytych do przygotowania gorącego posiłku oraz wszelkie pozostałe koszty związane z jego przygotowaniem i podaniem, a w szczególności wynagrodzenie osób przygotowujących posiłek, koszty energii elektrycznej, gazu i innych mediów.
  3. Kalkulację kosztów przygotowania i podania gorącego posiłku sporządza Kierownik Zespołu Ekonomiki Oświaty na podstawie informacji uzyskanych od dyrektorów szkół.
§ 2


  1. Uczniowie korzystający ze stołówek szkolnych prowadzonych przez Gminę Sułkowice ponoszą odpłatność w wysokości odpowiadającej jedynie kosztowi surowców użytych do przygotowania gorącego posiłku.
  2. Odpłatność, o której mowa w ust.1 nie może przekroczyć kwoty 3,50 zł za jeden posiłek.
  3. Nauczyciele i pracownicy administracyjno-obsługowi ponoszą całkowity koszt przygotowania posiłków  zgodnie z   § 1 ust.2.
  4. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust.1 w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.   
Pokrewne linki
· Więcej o Oświata - uchwały Rady Miejskiej
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Oświata - uchwały Rady Miejskiej:
Uchwała Nr IX/57/07 regulamin gospodarowania środkami finansowymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli...


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.10 sekund