Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Informacje: Postanowienie GP.7624-4/07
Wysłano dnia 24-12-2007 o godz. 10:22:03
Temat: Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
 „Kanalizacja sanitarna Miejscowości Sułkowice – Etap V

Magistrala wodociągowa ø 250 - przebudowa”

Postanowienie w sprawie zwolnienia inwestora z obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia:
 „Kanalizacja sanitarna Miejscowości Sułkowice – Etap V
Magistrala wodociągowa ø 250 - przebudowa”GP. 7624-4/07

Sułkowice 12.12.2007. r.

 

POSTANOWIENIE

 Działając na podstawie art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.00.98.1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.06.129.902 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Sułkowice

– postanawia –

zwolnić Inwestora:  Gmina Sułkowice
Urząd Miejski Sułkowice
32-440 Sułkowice, Rynek 1

Pełnomocnik: Pan mgr inż. Stanisław Kowalówka
PROEKOSYSTEM S. KOWALÓWKA
32-070 Czernichów 496

z obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia:

„Kanalizacja sanitarna Miejscowości Sułkowice – Etap V

Magistrala wodociągowa ø 250 - przebudowa”

planowanego na działkach:
położonych w Harbutowicach i w Sułkowicach gmina Sułkowice – załącznik nr 2
położonych w Sułkowicach gmina Sułkowice – załącznik nr 3
położonych w Sułkowicach i w Harbutowicach w gmina Sułkowice – załącznik nr 4

Uzasadnienie

Planowane przedsięwzięcie jest wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko § 3. ust.1 pkt. 72 i 72 lit „a”). Na tej podstawie, zgodnie z art. 51 ust. 3 POŚ Urząd Miejski w Sułkowicach zasięgnął opinii co do obowiązku sporządzenia raportu u Starosty i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Organy te, postanowieniami nr OS.IV.0718/ 153 /07 z dnia 08.11.2007, i PSE.NZ-420-/152/07 z dnia 27.11.2007r. uznały, że przedsięwzięcie polegające na budowie „Kanalizacji sanitarnej Miejscowości Sułkowice – Etap V; Magistrali wodociągowej Ø250 - przebudowa” na działkach położonych w Harbutowicach i Sułkowicach w gminie Sułkowice nie wymaga sporządzenia raportu.
Mając powyższe na względzie postanowiono jak w sentencji.

 Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. J. Lea 10 za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.


Otrzymują:
1.    Inwestor
2.    Wnioskodawca
3.    A/a
Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe w Myślenicach; Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
32-400 Myślenice, ul. Reja 13
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 106 
Pokrewne linki
· Więcej o Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych:
Decyzja GP.7624-4/07


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 5
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.13 sekund