Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Oświata: Zarządzenie Nr 20/2007r. w sprawie: organizacji przedszkoli ...
Wysłano dnia 12-09-2007 o godz. 10:07:26
Temat: Oświata - zarządzenia archiwalne
Oświata - zarządzenia archiwalneZARZĄDZENIE  Nr 20/2007
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 10.04.2007r.


w sprawie: organizacji przedszkoli samorządowych w roku szkolnym 2007/2008.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zmian.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz.624 z późn. zmian.) zarządzam co następuje :§1

Wprowadza się następujące kryteria zapisu dzieci do przedszkoli samorządowych gminy Sułkowice:

1. Do przedszkoli mogą uczęszczać dzieci zameldowane na terenie gminy.

2. Przedszkola prowadzą nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

3. Można przyjąć do przedszkoli samorządowych dziecko z innej gminy wtedy, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.


§2.

Podstawą organizacji pracy przedszkola jest liczba dzieci zapisanych i przyjętych do danej placówki, deklarowany dzienny czas ich pobytu oraz liczba spożywanych przez nich posiłków.

§3

 1. Tworzy się liczbę etatów nauczycielskich w zależności od tygodniowej liczby godzin funkcjonowania przedszkola oraz liczby oddziałów.
 2. W oddziale integracyjnym zatrudnia się nauczyciela wspomagającego.
 3. Zajęć dydaktycznych wykraczających poza minimum programowe nie wlicza się do pensum dydaktycznego nauczyciela wychowania przedszkolnego.

§4

W przypadku spadku liczby dzieci w oddziałach w ciągu dnia wprowadza się łączenie oddziałów.

§5

 1. Przyjmuje się następujące normy tworzenia etatów obsługi przedszkoli:
  a) woźna oddziałowa – 0,5 etatu na jeden oddział przedszkolny.
  b) kucharka – 1 etat na 100 dzieci korzystających z żywienia.
  c) pomoc kuchenna – 1 etat na 60 dzieci żywionych ( co najmniej 2 posiłki ).
  d) intendent – 1 etat na 100 dzieci korzystających z żywienia.
 2. W szczególnych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na zwiększenie zatrudnienia pracowników obsługi.§6

Zatrudnienie pracowników pedagogicznych i obsługi winno być konsultowane z organem prowadzącym przedszkola.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Pokrewne linki
· Więcej o Oświata - zarządzenia archiwalne
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Oświata - zarządzenia archiwalne:
Organizacja przedszkoli samorządowych w roku szkolnym 2008/2009


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.11 sekund