Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Aktualności: Inwestycje 2004
Wysłano dnia 08-09-2004 o godz. 14:43:38
Temat: Inwestycje gminne
Inwestycje gminneSzanowni Państwo Obecna dobra pogoda sprzyja realizacjom największych inwestycji gminnych obecnego roku. Dzięki uzyskaniu szeregu dotacji i grantów ich realizacja stała się możliwa bez znaczącego obciążania budżetu gminy.

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Planowo przebiegają prace budowy następnego modułu oczyszczalni ścieków o przepustowości 430 m3/dobę realizowanego przez firmę „BIOKONSULT” z Poznania. Wykonany został juz najbardziej pracochłonny zakres robót ziemnych oraz fundamenty.
W dniu 9 sierpnia nastąpił odbiór techniczny płyty dennej części technologicznej obiektu.
Zakończenie całej inwestycji – oddanie eksploatacji zaplanowano na koniec listopada. Inwestcja zamyka się kwotą blisko 2,5 miliona złotych, z czego 70% gmina otrzyma z programu Sapard.

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ Równolegle z budową oczyszczalni realizowana jest budowa sieci kanalizacyjnej od Osiedla Zielona do ulicy Polnej. Koszt wykonania tego etapu zamyka się kwotą 750 tysięcy złotych.
Na inwestycję tę gmina zaciągnąła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 650 tysięcy złotych. Po spłacie połowy oraz osiągnięciu efektu ekologicznego zostanie gminie umorzone 50% tej kwoty.
Do sieci zaplanowano podłączenie blisko 90 gospodarstw domowych. Jak łatwo policzyć, koszt jednego przyłącza wynosi przeszło 8 tysięcy złotych. Obecnie wykonywane są prace w rejonie ul. Zagumnie oraz ul.Szkolnej.

MODERNIZACJA DRÓG Budowa drogi łączącej ul. Partyzantów z ul. Kowalską. (fot. 3)
Po wykonaniu w okresie wiosennym mostu, obecnie wykonywana jest podbudowa drogi, układane krawężniki oraz wyścielenie chodnika.
Połączenie Brzezina – Centrum w Krzywaczce
Prace winny ruszyć jeszcze w sierpniu. W ramach tego zadania wykonana zostanie podbudowa oraz położona nakładka asfaltowa na blisko 1.5 km odcinku drogi. Na zadanie to gmina uzyskała dofinansowanie z programu Sapard w kwocie blisko 230 tysięcy złotych.
Odbudowa popowodziowa
Dzięki pomocy finansowej w wysokości 100 tysięcy złotych z Biura ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych odbudowane zostały w sierpniu drogi w Harbutowicach „Na Wodociągi Górą” 1015 mb oraz „Na Latoniówkę” - 1000mb.
Nowe wyścielenia asfaltowe:
Dobiega końca nowa budowa nowych nakładek asfaltowych na drogach gminnych. Nowe wyścielenia wykonano: Krzywaczka – tzw. Ulica – 280 mb,
Sułkowice – ul. Na Granicy 210 mb, Osiedle Zielona (dawna ul. Wesoła) -140 mb, ul. Zagumnie 70 mb ( na części od ul. 1000 lecia, na której nie będzie prowadzona w przyszłości sieć kanalizacyjna).
W Rudniku poszerzana jest ulica Szkolna oraz wykonywane spoczniki przy planowanych przejściach dla pieszych przy ulicy Centralnej.

NOWE CHODNIKI Trwa budowa chodnika od Zielonej do Rynku przy ulicy 1 Maja w Sułkowicach. W dniu 5 sierpnia otwarto oferty w przetargu na wykonanie w cyklu dwuletnim chodników przy drogach wojewódzkich w Harbutowicach od kościoła do cmentarza, w Sułkowicach od ul.Starowiejskiej do DPS, w Rudniku do granicy z Jawornikiem oraz w Biertowicach pod Stachówką. Prace kanalizacyjne wykonane zostaną jeszcze w obecnym roku. Wszystkie w/w zadania finansowane są wspólnie 50:50% wraz z właścicielem drogi Zarządem Dróg Wojewódzkich z Krakowa.

Jak co roku w okresie wakacyjnym wykonywane są prace modernizacyjne, remontowe prawie we wszystkich budynkach szkół, przedszkoli oraz innych obiektach komunalnych. Na wymianę wyścielenia dachu, wykonanie docieplenia oraz nowej elewacji budynku A szkoły w Sułkowicach uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości blisko 60 tysięcy złotych z rezerwy ministra Edukacji i Sportu. Wykonawca firma „REMAD” z Myślenic winna zakończyć prace do końca pażdziernika.

W dniu 2 sierpnia nastąpiło przekazanie placu budowy nowej sali gimnastycznej przy budynku B szkoły podstawowej w Sułkowicach.
Termin zakończenia tej inwestycji to marzec 2006r. Na jej realizację uzyskaliśmy wsparcie z programu SAPARD. Wykonawcą tej inwestycji jest firma "BUDOPOL" z Krakowa. W szkole podstawowej w Krzywaczce dokonano wymiany okien strony wschodniej budynku. Na wykonanie tej elewacji, docieplenie ścian uzyskaliśmy dofinansowanie z Banku Światowego. Realizacja zadania nastąpi do końca listopada b.r. W szkole w Biertowicach odnowiono zniszczone wyścielenia parkietowe podłóg sali lekcyjnych, wyremontowane zostaną sanitariaty oraz przedłuzone boisko asfaltowe. Gruntownej modernicacji poddawany jest budynek szkoły podstawowej w Harbuticach. Wraz z nowo wybudowaną salą gimnastyczną stanowił będzie już niedługo nowoczesny kompleks sportowo - oświatowy. Wykonanie sali gimnastycznej było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Edukacji i Sportu. Z korytarzy szkoły w Rudniku znikły szafy na buty i ubrania. W wyniku modernizacji budynku zorganizowanu rzy wejściu głównym pomieszczenia szatni. Wymieniono komplet drzwi wejsciowych oraz ostatnią część stolarki okiennej. Wymieniono część okien także w budynku Ośrodka Zdrowia, hali sportowej przy gimnazjum oraz przedszkolu nr 2 Sułkowicach.

Trwa procedura przetargowa na wykonanie modernizacji budynku dawnego hotelu przy ul. sportowej dla potrzeb Osrodka Pomocy społecznej.

 
Pokrewne linki
· Więcej o Inwestycje gminne
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Inwestycje gminne:
Zalew w Sułkowicach


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 3.66
Głosów: 3


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.12 sekund