Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Aktualności: Ponowne wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Harbutowice.
Wysłano dnia 18-03-2011 o godz. 12:58:01
Temat: Aktualności
Aktualności
Sułkowice, 18.03.2011 r.

OBWIESZCZENIE

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
wsi Harbutowice w Gminie Sułkowice
w zakresie wyznaczenia usług sportu i rekreacji -
wyciągi i trasy narciarskie wraz z zapleczem techniczno – socjalnym


       Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami/, art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XLII/329/2010 z dnia 25 lutego roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Harbutowice w Gminie Sułkowice:

Burmistrz Gminy Sułkowice

zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Harbutowice w Gminie Sułkowice:


Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 30 marca 2011 r.  do 22 kwietnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1 pok. nr 113 (Sala konferencyjna), w dniach od poniedziałku do soboty w godz. od 9ºº do 10ºº.

      Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2011 r. o godzinie 10ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach; Rynek 1, (pokój nr 113  Sala konferencyjna).

      Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu objętego wyłożeniem, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Sułkowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2011 r.

      Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

   
      Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach lub na jego adres.                                                                     

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Sułkowice.     
 
BURMISTRZ
/-/
mgr Piotr Pułka 
Pokrewne linki
· Więcej o Aktualności
· Napisane przez kuba


Najczęściej czytany artykuł o Aktualności:
Życzenia na koniec roku szkolnego


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.12 sekund