Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Rada Miejska: XXXIX sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach
Wysłano dnia 25-10-2006 o godz. 09:37:18
Temat: Rada Gminy Sułkowice
Rada Gminy Sułkowice
K O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców gminy Sułkowice, że XXXIX sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

26 października (czwartek) 2006 r. o godz. 9.00
w siedzibie Sułkowickiej Izby Gospodarczej (Sułkowice, Rynek 6)Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2.  Przedstawienie porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
 4.  Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym i za okres kadencji.
 5.  Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej, oraz sprawozdanie za okres kadencji.
 6.  Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie za okres kadencji.
 7.  Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników.
 8.  Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych.
 9.  Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury.
 10.  Zagadnienia inwestycyjne na rok 2007 i lata następne. Analiza realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
 11.  Podjęcie uchwał w sprawie:
  1 / zmian w budżecie gminy na 2006 r.,
  2/ przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Rudnik gmina Sułkowice,
  3/ zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice, położonej w Biertowicach,
  4/ uchwalenie Programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Sułkowice,
  5/ uchwalenie Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Sułkowice,
  6/ wprowadzenia zmiany w załączniku do uchwały Nr XXXIV/224/06 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Sułkowice na rok2006,
  7/ ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci gminy Sułkowice.
 12.  Interpelacje i wnioski radnych – odpowiedzi.
 13.  Wolne wnioski.
 14.  Zamknięcie obrad sesji.
ZAPRASZAMY

 
Pokrewne linki
· Więcej o Rada Gminy Sułkowice
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Rada Gminy Sułkowice:
Zaproszenie na V sesję Rady Miejskiej w Sułkowicach


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.10 sekund