Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Aktualności: LII sesja Rady Miejskiej
Wysłano dnia 19-10-2010 o godz. 16:50:41
Temat: Rada Gminy Sułkowice
Rada Gminy Sułkowice
K O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że LII sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu:
21 października (czwartek) 2010 r. w budynku dawnej szkoły
w Sułkowicach, o
godz. 9:00 (Sułkowice, Rynek 6)


Porządek obrad:
1.        Otwarcie sesji.
2.        Przedstawienie porządku obrad.    
3.        Przyjęcie Protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
4.        Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.        Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.        Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych.
7.        Informacja Burmistrza Gminy na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych pracowników.
8.        Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
9.        Informacja dotycząca oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.
10.    Sport i rekreacja – informacja na temat działalności klubów sportowych.
11.    Zadania Gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
12.    Sprawy organizacyjne – podjęcie uchwał w sprawie:
   1)     zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku;
   2)     ustalenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Sułkowice;
   3)     wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu;
   4)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
   5)     zmiany Uchwały Nr XLV/349/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach z siedzibą w Biertowicach w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
   6)     trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice oraz szczegółowych warunków i zasad jego funkcjonowania.
13.    Interpelacje i wnioski Radnych – odpowiedzi.
14.    Wolne wnioski.           
15.    Zamknięcie obrad sesji.

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.

 
Pokrewne linki
· Więcej o Rada Gminy Sułkowice
· Napisane przez kuba


Najczęściej czytany artykuł o Rada Gminy Sułkowice:
Zaproszenie na V sesję Rady Miejskiej w Sułkowicach


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.11 sekund