Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Aktualności: Stypendia i zasiłki szkolne
Wysłano dnia 25-08-2010 o godz. 10:59:57
Temat: Aktualności
Aktualności

      Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów (dochód na członka rodziny nie może przekraczać kwoty 351 zł); w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.Ustawowy termin przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej (stypendia i zasiłki szkolne) - od 1-15 września 2010 r.
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio udokumentowane dochody wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
(tj. sierpień 2010 r.)

Załączniki do wniosku:
• zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków netto (druk do pobrania w OPS)
• w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  o formie opodatkowania
• oświadczenie o wysokości dochodów za 2009 r, z Urzędu Skarbowego w przypadku prowadzenia działalności na zasadach ogólnych
• zaświadczenie z Urzędu Miejskiego w Sułkowicach o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych za miesiąc sierpień.
• Dowód wpłaty w przypadku opłacenia składek KRUS za III kwartał 2010 r.
• zaświadczenie z KRUS
• odcinki rent lub emerytur, wysokość alimentów, jeśli są pobierane
• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych

Jeśli rodzina korzysta w miesiącu sierpniu 2010 ze świadczeń pomocy społecznej w formie zasiłku stałego, okresowego lub celowego nie są wymagane ww. dokumenty.

Pobierz wniosek

 
Pokrewne linki
· Więcej o Aktualności
· Napisane przez kuba


Najczęściej czytany artykuł o Aktualności:
Życzenia na koniec roku szkolnego


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 3
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.10 sekund