Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Informacje: XLIX sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach
Wysłano dnia 28-06-2010 o godz. 12:40:18
Temat: Rada Gminy Sułkowice
Rada Gminy Sułkowice

K O M U N I K A T


Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice,
że XLIX sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach
odbędzie się w dniu:
1 lipca (czwartek) 2010 r. w budynku dawnej szkoły w Sułkowicach,
o godz. 14:00 (Sułkowice, Rynek 6)Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie Protokołu z XLVII i Protokołu z XLVIII uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
7. Zadania placówek oświatowych – ocena pracy szkół gminnych.
8. Informacja o przygotowaniu do organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
9. Informacja o bilansie skonsolidowanym Gminy Sułkowice sporządzonym na dzień 31. 12. 2009 r.
10. Sprawy organizacyjne – podjęcie uchwał w sprawie:
   1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku;
   2) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
   3) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sułkowice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną;
   4) zmiany uchwały Nr XIII/95/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata;
   5) nabycia udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w Sułkowicach przy ul. Wyzwolenia, stanowiącej drogę;
   6) sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego własność Gminy Sułkowice;
   7) wykupu nieruchomości gruntowej położonej w Biertowicach z przeznaczeniem w części pod urządzenie drogi, a w części na zamianę;
   8) zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach.   
11. Interpelacje i wnioski Radnych – odpowiedzi.
12. Wolne wnioski. 
13. Zamknięcie obrad sesji.


Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.


 
Pokrewne linki
· Więcej o Rada Gminy Sułkowice
· Napisane przez kuba


Najczęściej czytany artykuł o Rada Gminy Sułkowice:
Zaproszenie na V sesję Rady Miejskiej w Sułkowicach


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.11 sekund