Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Oświata: Uchwała Nr XLIII/339/2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych
Wysłano dnia 20-04-2010 o godz. 08:53:26
Temat: Oświata - uchwały Rady Miejskiej
Oświata - uchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR XLIII/339/2010
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH
z dnia 11 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego niektóre zasady
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych
placówkach prowadzonych przez Gminę Sułkowice.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i Rozporządzenia MinistraEdukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z późn. zm.)
Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Sułkowice, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.

§ 3.
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XXXI/241/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Sułkowice.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 maja 2010r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sułkowicach
mgr Jan Socha

Uchwała oraz załącznik w formacie pdf

 
Pokrewne linki
· Więcej o Oświata - uchwały Rady Miejskiej
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Oświata - uchwały Rady Miejskiej:
Uchwała Nr IX/57/07 regulamin gospodarowania środkami finansowymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli...


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 1
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.11 sekund