Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Urząd Miejski w Sułkowicach
Przewodnik po Urzędzie Miejskim w Sułkowicach
Sala Obsługi Klienta na parterze budynku
tu załatwić można:
 • na dzienniku podawczym:
  • złożenie wszelkich pism
  • odbiór gotowych decyzji i dokumentów
  • złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
  • Odbiór dowodu osobistego
 • w kasie:
  • zapłata podatku
  • należności i opłaty pozostałe

Urząd funkcjonuje na podstawie wewnętrznego podziału organizacyjnego na referaty i samodzielne stanowiska. REFERAT ORGANIZACYJNY.
  • pok. nr 01 - Sala Obsługi Klienta
   centrala tel. (12) 27-32-075 i 27-32-584
   wew. nr 35, 39 
   pok. nr 111 - Informatyk tel. wew. 12
  • pok. nr 222 - Stanowisko ds. Kadr i systemu Zarządzania Jakością, Radca Prawny
   tel. wewn. 27
  • pok. nr 223 - Sekretariat Burmistrza Gminy Sułkowice
  • pok. nr 226 - Sekretarz Gminy
Referat załatwia sprawy:


 • obsługa sekretariatu Burmistrza
 • obsługa Rady Miejskiej i jej Komisji w ustalonym przez Burmistrza zakresie,
 • obsługa poczty w tym poczty elektronicznej konta email : sulkowice@sulkowice.pl
 • obsługa oficjalnej strony www.sulkowice.pl
 • obsługa Biuletynu Informacji Publicznej
 • obsługa wyborów parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych,
 • obsługa skarg i wniosków

Kierownik Referatu - Małgorzata Dziadkowiec - Sekretarz Gminy
email: sekretarz@sulkowice.plREFERAT SPRAW OBYWATELSKICH - URZĄD STANU CYWILNEGO.
pok. nr 06 tel. wew. nr 19

Referat załatwia sprawy:

 • w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:
  • rejestracja stanu cywilnego ludności,
  • przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na stan cywilny osób, wydawanie zaświadczeń, decyzji, zwolnień oraz sprawy wynikające z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" oraz "Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego",
 • w zakresie spraw obywatelskich:
  • ewidencja ludności, dokumenty tożsamości, rejestr i spis wyborców,
  • ewidencja działalności gospodarczej,
  • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • zezwolenia na zbiórki publiczne,
  • zezwolenia na publiczny transport drogowy,
  • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
  • wojskowe

Kierownik Referatu - Krystyna Stankiewicz Kierownik USC


Opisy prowadzonych spraw:REFERAT TECHNICZNO-INWESTYCYJNY
- pok. nr 117 - Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego, tel. wew. nr 22
- pok. nr 118 - Referat Techniczno - Inwestycyjny, tel. wewn. 21

Referat załatwia sprawy:

 • planowanie rozwoju infrastruktury komunalnej,
 • sporządzanie projektów planów wieloletnich, rocznych w zakresie inwestycji i remontów,
 • kompleksowe prowadzenie inwestycji i remontów,
 • drogownictwa, energetyki,
 • zamówienia publiczne,
 • pozyskiwanie finansowych środków pomocowych

Kierownik Referatu - Jerzy Biernat
email:inwestycje@sulkowice.plREFERAT OŚWIATY, KULTURY I REKREACJI
pok. nr 226
tel. bezpośredni 27-32-148 i wew. 24
Referat załatwia sprawy:

 • oświaty i wychowania /w tym szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola/,
 • kultury, sportu, turystyki, współpraca z Ośrodkiem Kultury, ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi.

Kierownik Referatu - Alicja Judasz
pok. nr 24 tel wew.25
email:oswiata@sulkowice.pl
REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
pok. nr 115 - Kierownik Referatu tel. bezpośredni (12) 27-32-220 i wew. 20
pok. nr 116 tel. wew. 31,

Referat załatwia sprawy:

 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji, wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania
 • sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy,
 • gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości,
 • organizowanie przetargów na sprzedaż i oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
 • ochrony przyrody i środowiska, oraz sprawy wynikające z ustawy "Prawo wodne".
 • rozgraniczenia działek, podziały i numeracja nieruchomości

Kierownik Referatu - Maciej Budek
email:ochrona@sulkowice.pl

Sprawy dotyczące gospodarki przestrzennej gminy:
email:gospod.przestrzenna@sulkowice.plREFERAT FINANSOWY
pok. nr 08 - Skarbnik Gminy tel. wew. nr 16
pok. nr 07 - Referat Finansowy tel. wew. nr 16 i 15

Referat prowadzi sprawy:

 • projektowania budżetu i plany finansowe, analiza budżetu,
 • rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
 • ewidencji i egzekucji należności budżetowych, majątku trwałego i finansowego,
 • obsługi kasowej
Pełnomocnik d/s rozwiązywania problemów społecznych:
Anna Kuchta
pokój nr 229, tel. wewn. 28
Prowadzi sprawy:

 • Profilaktyka uzależnień
 • Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki.

Informujemy:

 • Sprawy komunikacji załatwia Starostwo Powiatowe w Myślenicach Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych - ul. Drogowców 2
  tel. 272-37-82, 272-38-56
 • Sprawy w zakresie ewidencji gruntów - wyrysy z map, wypisy z ewidencji gruntów, przeklasyfikowanie gruntów, uwłaszczenia itd. załatwiane są w Starostwie Powiatowym przy ul. Słowackiego 36,
  tel. 272-15-28 wew. 24
 • Sprawy architektury i budownictwa załatwia Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Słowackiego 36,
  tel: 272-11-34


 

J.Sowa

Prawa autorskie © Urzad Miejski w Sulkowicach Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2003-09-22 (46522 odsłon)

[ Wróć ]

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.11 sekund