Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Organizacje pozarządowe w gminie Sułkowice
Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Sułkowice w 2011 r.


Lp.NazwaDane kontaktowe
Typ organizacji/
instytucji
StatusZakres działaniaPrzedstawiciele
1.Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych ”KOLONIA” w Harbutowicach


Harbutowice 1
32-440 Sułkowice
fax:(12)273-35-54
tel.(12)273-08-02
e-mail:
swonkolonia@wp.pl
www. kolonia.sulkowice.pl
- org. pozarządowa,
- org. pożytku publicznego,
- org. działająca na polu pomocy społecznej
- org. działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych
- org. pożytku publicznego uprawn. do otrzymyw. 1 % podatku za 2009 r.

stowarzyszenie
pomoc społeczna, działalność charytatywna
Krystyna Stolarska- Prezes
2.Polski Komitet Pomocy Społecznej- Zarząd Gminny
ul. 1 Maja 56
32-440 Sułkowice
tel.(12)357-44-17
- org. pozarządowa,
- org. działająca na polu pomocy społecznej
stowarzyszenie
pomoc społeczna
Krystyna Sosin- Prezes
3.Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach KUŹNIAul. 1 Maja 70
32-440 Sułkowice
tel.(12)273-25-08
- org. pozarządowa,
- org. pożytku publicznego,
- org. pożytku publicznego uprawn. do otrzymyw. 1 % podatku za 2009 r.
stowarzyszenie
bezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska
Krzysztof Soból- Prezes
4.Ochotnicza Straż Pożarna w BiertowicachBiertowice
32-440 Sułkowice
- org. pozarządowastowarzyszenie
bezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska

Franciszek Świerk - Prezes
5.Ochotnicza Straż Pożarna w KrzywaczceKrzywaczka
32-442 Krzywaczka
- org. pozarządowastowarzyszenie
bezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska
Tadeusz Burda- Prezes
6.Ochotnicza Straż Pożarna w HarbutowicachHarbutowice 446
32-440 Sułkowice
tel.(12)273-26-68
kom. 788-167-909
- org. pozarządowastowarzyszenie
bezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska
Stefan Kurek- Prezes
7.Ochotnicza Straż Pożarna w RudnikuRudnik, ul. Centralna 205
32-440 Sułkowice
- org. pozarządowa
- org. pożytku publicznego
- org. pożytku publicznego uprawn. do otrzymyw. 1 % podatku za 2009 r.
stowarzyszenie
bezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska

Jacek Profic- Prezes
8.Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicachul. 11 Listopada29
32-440 Sułkowice tel. (12)273-25-72
kom. 507-082-040
- org. pozarządowa
- org. pożytku publicznego
- org. pożytku publicznego uprawn. do otrzymyw. 1 % podatku za 2009 r.
stowarzyszenie
bezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska

Jan Hodurek- Prezes
9.Uczniowski Klub Sportowy "KATANA" Sekcja Judo ul. Tysiąclecia 17
32-440 Sułkowice
tel. (12)273-30-91
kom. 692-604-197
e-mail:
jackbugajski@wp.pl
www.judo.sulkowice.pl
- org. pozarządowastowarzyszenie
sport i rekreacja
Jacek Bugajski- Prezes
10.Ludowy Klub Sportowy „Rudnik”
Rudnik, ul. Centralna 205
32-440 Sułkowice
tel. (12) 273-28-55
kom. 660-283-852
- org. pozarządowastowarzyszenie
sport i rekreacja
Ryszard Profic- Prezes
11.Uczniowski Klub Sportowy „Plon” przy ZPO w KrzywaczceKrzywaczka
32-442 Krzywaczka
tel.(12)273-00-30
- org. pozarządowastowarzyszenie
sport i rekreacja
Tomasz Trzeboński- Prezes
12.Gminny Szkolny Związek Sportowy
przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach
Ul. Tysiąclecia 17
32-440 Sułkowice
tel. (12)273-20-46
- org. pozarządowastowarzyszenie
sport i rekreacja
Piotr Sroka-Prezes
13.Klub Sportowy „Gościbia”
ul. Sportowa 45
32-440 Sułkowice
tel. (12) 273-37-75
e-mail:
KS_Goscibia@interia.pl
www.
goscibia.sulkowice.pl
- org. pozarządowastowarzyszenie
sport i rekreacja
Edward Łaski-Prezes
14.Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Sułkowicach
ul. Szkolna 34
32-440 Sułkowice
tel. (12) 273-20-08
e-mail:zszilo@wp.pl
www.
zszio-sulkowice.pl
- org. pozarządowastowarzyszenie
pomoc szkole, kultura
Mieczysława Sroka- Prezes
15.Stowarzyszenie Gospodyń w Sułkowicach
Rynek 1
32-440 Sułkowice
- org. pozarządowastowarzyszenie
promocja, kultura
Anna Judasz- Prezes
16.Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sułkowicach
Biuro Koła:
Budynek Ośrodka Zdrowia
ul. Szkolna 9
32-440 Sułkowice
- org. pozarządowastowarzyszenie
pomoc społeczna, kultura
Danuta Sołtys- Przewodnicząca
17.Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem a Gościbią”
Biuro LGD:
Rynek 6
32-440 Sułkowice
tel. (12) 273-00-13
e-mail:
leader@sulkowice.pl
- org. pozarządowastowarzyszenie
rozwój obszarów wiejskich
Kazimierz Dąbrowski- Prezes
18.Społeczny Komitet Pomocy Szkole w Krzywaczce
działający przy Stowarzyszeniu Pomocy Szkole „Małopolska”
ZPO w Krzywaczce
32-442 Krzywaczka 41
tel. (12) 273-00-30
www.zpokrzywaczka. sulkowice.pl
- org. pozarządowa
- org. pożytku publicznego uprawn. do otrzymyw. 1 % podatku za 2009 r.
stowarzyszenie
pomoc szkole
Józef Dusza- Przewodniczący
19.Fundacja Brzezina Krzywaczka 243
32-442 Krzywaczka
e-mail:
krzywaczka@
krzywaczka.pl
www.
fundacja.krzywaczka.pl
- org. pozarządowafundacja
rozwój i wspieranie inicjatyw społeczno- kulturalnych
Jakub Piątek- Prezes
20.Stowarzyszenie Skotnica dla Natury z siedzibą w Krzywaczce
Krzywaczka 148
32-442 Krzywaczka
tel. (12) 273-11-33
- org. pozarządowastowarzyszenie
ochrona środowiska
Krzysztof Mroczek- Przewodniczący
21.Muzyczna Parantela
Krzywaczka 356
32-442 Krzywaczka
- org. pozarządowastowarzyszenie
upowszechnianie kultury muzycznej oraz promowanie lokalnych tradycji
Joanna Szafraniec - Prezes
22.Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Rudnika Diabelski Kamień
ul. Centralna 205
32-440 Rudnik
- org. pozarządowastowarzyszenie
rozwój i wspieranie inicjatyw społeczno-kulturalnych, promocja, propagowanie zdrowego stylu życia
Jarosław Blak - Prezes
23.Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Daj Nadzieję"
32- 442 Krzywaczka 254

e-mail: dajnadzieje@onet.pl
- org. pozarządowa
-org. pożytku publicznego
stowarzyszenie
pomoc społeczna
Małgorzata Sermet - Prezes
24.Społeczny Komitet przy Gimnazjum w Sułkowicach działający przy Stowarzyszeniu Pomocy Szkole „Małopolska” Gimnazjum w Sułkowicach
32-440 Sułkowice
ul. Sportowa 51
tel. (12) 273-35-22
- org. pozarządowa
-org. pożytku publicznego
stowarzyszenie
pomoc szkole

pomoc społeczna
Halina Obst – Przewodnicząca Społecznego Komitetu
25.Stowarzyszenie Gospodyń CIS w Harbutowicach;  
Harbutowice 444,
32-440 Sułkowice
- org. pozarządowa
stowarzyszenie
promocja, kultura
Anna, Krystyna Gielata – Przewodniczący

Uchwała Nr XL/313/09 w sprawie przyjęcia na rok 2010 programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sułkowice w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy

Uchwała Nr XXXIV/271/09 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzana konsultacji społecznych w Gminie Sułkowice

Prawa autorskie © Urzad Miejski w Sulkowicach Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2005-05-27 (14456 odsłon)

[ Wróć ]

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.12 sekund