Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Urząd Miejski w Sułkowicach


Wzorcowy Urząd w Małopolsce
Rynek 1
32-440 Sułkowice

telefon: (12) 273-20-75,
 (12) 273-21-48
fax: (12) 272-14-22
email:sulkowice@sulkowice.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30Informacje: Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Biertowice w Gminie Sułkowice.
11-04-2011 o godz. 14:29:33 przez Jarek (1946 odsłon)
Informacje
Sułkowice, dn. 12.04.2011 r.

BURMISTRZ SUŁKOWIC

OBWIESZCZENIE
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Biertowice w Gminie Sułkowice


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami/, art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XIV/104/07 z dnia 29 listopada 2007 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice – w jej granicach administracyjnych:

Burmistrz Gminy Sułkowice zawiadamia
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Biertowice w Gminie Sułkowice:


(Czytaj więcej... | 3407 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Aktualności: Wybory do organów jednostek pomocniczych Gminy Sułkowice
01-04-2011 o godz. 14:11:53 przez kuba (1819 odsłon)
Informacje

O G Ł O S Z E N I E

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że Gminna Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Sułkowice przyjmuje zgłoszenia na:

·        członków Rady Osiedla Sułkowice

·        kandydatów na Sołtysów Sołectw; Biertowice, Harbutowice, Krzywaczka i Rudnik,

·        członków Rad Sołeckich Sołectw; Biertowice, Harbutowice, Krzywaczka i Rudnik,(Czytaj więcej... | 7061 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)

Aktualności: „Sułkowicka krzonówka” znów w roli głównej.
29-03-2011 o godz. 09:18:45 przez kuba (1708 odsłon)
Aktualności

Na Uniwersytecie Rolniczym podejmują gości naszą „sułkowicką krzonówką” .

       W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 11 marca 2011 r. odbyła się konferencja na temat wspólnej polityki rolnej po 2013 roku w perspektywie finansowej UE 2014 -2020 ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rolnictwa w przededniu prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Tematom konferencji towarzyszył „Małopolski Stół Ekologiczno – Regionalny” , na którym pośród innych produktów tradycyjnych i regionalnych gościła nasza „sułkowicka krzonówka”. Jak relacjonuje Marian Profic z Domu Weselnego „Klaudia” w Biertowicach, który przyrządził zupę na tę specjalną okazję, ludzie nawet po dwa razy przychodzili po dokładkę. A skosztował ją nawet sam Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Marek Sawicki.


(Czytaj więcej... | 3048 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 2.33)

Informacje: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
28-03-2011 o godz. 15:50:39 przez kuba (1406 odsłon)
Informacje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach prowadzi działania
mające na celu  
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Jeżeli doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem, nie powinieneś milczeć!

Możesz zgłosić problem w Ośrodku Pomocy Społecznej Sułkowicach
ul. Sportowa 45

lub  SKORZYSTAĆ Z ROZMOWY TELEFONICZNEJ
DZWONIĄC POD NUMER 726 510 520 / 12 272 -50-20

DODATKOWE INFORMACJE

(Czytaj więcej... | 910 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Ankieta satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Sułkowicach
21-03-2011 o godz. 14:43:49 przez Jarek (1473 odsłon)
Ankiety

Szanowni Państwo,

Serdecznie prosimy o wypełnienie ankiety "Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Sułkowicach"
Ma ona na celu poznanie Państwa spostrzeżeń na temat jakości pracy Urzędu Miejskiego w Sułkowicach. Wszystkie Państwa odpowiedzi i sugestie przyczynią się do usprawnienia pracy Urzędu.
Zapewniamy całkowitą poufność i anonimowość badania - odpowiedzi będą prezentowane jedynie w zbiorczych zestawieniach, bez możliwości identyfikacji z konkretną osobą.
Ankietę tą znajdziecie Państwo również w ostatniej "KLAMRZE" oraz w Sali Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach.

Piotr Pułka
/-/     
Burmistrz Gminy Sułkowice(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 2.5)

Aktualności: Walne zebrania sprawozdawczo – wyborcze w gminnych jednostkach OSP
21-03-2011 o godz. 12:55:34 przez kuba (2680 odsłon)
Aktualności

Walne zebrania sprawozdawczo – wyborcze w gminnych jednostkach OSP

Walne zebrania sprawozdawczo – wyborcze w gminnych jednostkach OSP odbyły się od połowy lutego do końca marca 2011 r. w każdej miejscowości gminy Sułkowice. Udzielano absolutorium dotychczasowym zarządom, wybierano nowe władze. Druhowie wybierali na nich także delegatów na walny zjazd miejsko-gminny, na którym wyłoniony został zarząd miejsko-gminny. Składano również sprawozdania za rok 2010. Odnotowano w nim w sumie 365 zdarzeń na terenie gminy Sułkowice, do których wyjeżdżały zastępy strażaków (dla porównania – w całym powiecie myślenickim było tych zdarzeń 3755).


(Czytaj więcej... | 11414 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)

Aktualności: Zapisy dzieci 6-letnich do klas pierwszych
21-03-2011 o godz. 08:34:33 przez kuba (1517 odsłon)
Aktualności z przedszkoli

Zapisy dzieci 6-letnich do klas pierwszych

Dzieci 6-letnie do klas pierwszych szkół podstawowych można zapisywać w nieprzekraczalnym terminie (ze względów organizacyjnych) – do 15 kwietnia 2011 r.(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)

Aktualności: Ponowne wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Harbutowice.
18-03-2011 o godz. 12:58:01 przez kuba (2025 odsłon)
Aktualności
Sułkowice, 18.03.2011 r.

OBWIESZCZENIE

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
wsi Harbutowice w Gminie Sułkowice
w zakresie wyznaczenia usług sportu i rekreacji -
wyciągi i trasy narciarskie wraz z zapleczem techniczno – socjalnym


(Czytaj więcej... | 4976 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)

Informacje: Przetarg ograniczony na wynajem lokali w budynku Miejskiej Przychodni Rejonowej w Sułkowicach
17-03-2011 o godz. 13:23:22 przez Jarek (1288 odsłon)
ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg ograniczony na wynajem lokali znajdujących się na I piętrze budynku Miejskiej Przychodni Rejonowej w Sułkowicach przy ul. Szkolnej 9, na działce nr 140/1 o łącznej powierzchni 21,46 m2 wraz z udziałem w poczekalni i WC wynoszącym 9,38 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 18.04.2011 r. o godz.10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.


(Czytaj więcej... | 1860 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Aktualności: Klamra Nr 1
16-03-2011 o godz. 14:01:04 przez kuba (1694 odsłon)
Gazeta Gminna Klamra 2010


(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 1)

Aktualności: Klamra Nr 11-12
16-03-2011 o godz. 13:59:18 przez kuba (2002 odsłon)
Gazeta Gminna Klamra 2010


(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 1)

Aktualności: Zalew w Sułkowicach
07-03-2011 o godz. 14:31:18 przez kuba (4088 odsłon)
Inwestycje gminne

Rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych.

Budowa zalewu rekreacyjnego za gimnazjum w Sułkowicach ruszyła pełną parą 1 marca 2011 r. Długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja doszła do fizycznej realizacji. Zgodnie ze złożonym wnioskiem i umową o dofinansowanie z Zarządem Województwa Małopolskiego wartość całkowita projektu pn. „Budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach” wyniesie 4 457 639,15 zł, w tym kwota dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to 2 557 661,82 zł. Jednakże ostateczna wartość inwestycji zostanie ustalona po przeprowadzeniu przetargu na II etap inwestycji, który będzie realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.(Czytaj więcej... | 2193 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 3.75)

Środowisko: Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...
04-03-2011 o godz. 11:27:59 przez Jarek (1372 odsłon)
Obwieszczenia Burmistrza
Sułkowice, dnia 03.03.2011 r.
GP.7624-1/10

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 01.03.2010 r., na wniosek Pana Mariusza Borowskiego; Pracownia Projektowa F-11; 31-521 Kraków, ul. Grochowska 6B, pełnomocnika Inwestora: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków; wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"rozbiórce i budowie mostu na rzece Skawinka w m. Biertowice w km 67+803 drogi krajowej nr 52 wraz z budową i rozbiórką drogi tymczasowej."


(Czytaj więcej... | 1529 bajtów więcej | Środowisko | Wynik: 0)

Aktualności: Rekrutacja dzieci do przedszkoli
24-02-2011 o godz. 12:20:27 przez kuba (1983 odsłon)
Aktualności z przedszkoli

Rekrutacja dzieci do przedszkoli

Nabór dzieci do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice na rok szkolny 2011/2012 odbywać się będzie w dniach 1 – 31 marca br.


Regulamin rekrutacji, Karty Zgłoszenia/Zapisu dostępne na tablicach ogłoszeń w przedszkolach, w sekretariatach oraz na stronach internetowych przedszkoli.

Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Dzieci 6-letnie do klas pierwszych szkół podstawowych można zapisywać w nieprzekraczalnym terminie (ze względów organizacyjnych) – do 15 kwietnia 2011 r.


Urząd Miejski w Sułkowicach
Referat Oświaty, Kultury i Rekreacji(Czytaj więcej... | 2376 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)

Informacje: Wykaz lokali do przekazania w najem w trybie przetargu.
14-02-2011 o godz. 10:00:37 przez kuba (1585 odsłon)
Informacje

W Y K A Z

lokali usytuowanych w budynku Ośrodka Zdrowia w Sułkowicach, stanowiącym własność gminy Sułkowice przeznaczonych do przekazania w najem w trybie przetargu, z przeznaczeniem na usługi medyczne.
(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

  
WEBCAM

Biuletyn Informacji Publicznej

NSP 2011


Gazeta Gminna

·Aktualne wydania
·Numery archiwalne
·Napisz do KLAMRY


Straż Miejska

tel. 0 695 665 503Napisz do nas


Powiatowy Urząd Pracy

PRACA


Ogłoszenia
· Nabór pracowników
· Ochrona Środowiska
· Decyzje środowiskowe
·Zamówienia publiczne

WKU Oświęcim
logo WKU Oświęcim

Banner

Wrota Małopolski

Osrodek Pomocy Społecznej

Osrodek Kultury Sulkowice
Galeria Internat
Sułkowicka Izba Gospodarcza Warsztaty Szkolne ZSZiO w Sułkowicach Zespół Szkół Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcace w Sułkowicach Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Zespol Placowek Oswiatowych w Rudniku

Szkoła Podstawowa w Biertowicach

Uczniowski Klub Sportowy w Krzywaczce

Zwiazek Powiatow Polskich


Nagrody dla Gminy Sułkowice


Cyfrowy Urząd
* Cyfrowy Urząd
Tu znajdziesz opisy co, jak i gdzie załatwić w naszym urzędzie

* Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nasze insygnia

Nasze insygniaPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.33 sekund